2012. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Straumēni 2, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
ID Nr. RNP/2012/19ERAF
Paziņojuma datums 10.09.2012
Iesniegšanas datums 21.09.2012
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs SIA "Būvuzņēmums NR"

Dokumenti

Iepirkuma "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Straumēni 2, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi", ID Nr. RNP/2012/19ERAF NOLIKUMS
.pdf
10.09.2012
9.4.PIELIKUMS Logu/durvju specifikācija 1
.pdf
10.09.2012
9.5.PIELIKUMS Logu/durvju specifikācija 2
.pdf
10.09.2012
9.6.PIELIKUMS Mezglu specifikācija 1
.pdf
10.09.2012
9.7.PIELIKUMS Mezglu specifikācija 2
.pdf
10.09.2012
Paziņojums par precizētu iepirkuma identifikācijas numuru
.pdf
20.09.2012
Iepirkuma ar ID Nr. RNP/2012/19ERAF REZULTĀTI
.xls
13.12.2012
Iepirkumu komisijas ziņojums
.pdf
09.01.2013
Datora versija