2012. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes 6, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
ID Nr. RNP/2012/20ERAF
Paziņojuma datums 10.10.2012
Iesniegšanas datums 12.11.2012
Statuss Pārtraukts
Uzvarētājs -

Dokumenti

Iepirkuma "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes 6, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi", ID Nr. RNP/2012/20ERAF NOLIKUMS
.pdf
10.10.2012
9.4. PIELIKUMS Logu/durvju specifikācija
.pdf
10.10.2012
9.5. PIELIKUMS Mezgli 1
.pdf
10.10.2012
9.5. PIELIKUMS Mezgli 2
.pdf
10.10.2012
Jautājums un atbilde par iepirkumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes prospekts 6, Zaķumuiža energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, identifikācijas Nr. RNP/2012/20ERAF
.pdf
22.10.2012
Jautājums par iepirkumu ID RNP 2012/20 ERAF "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes 6, Zaķumuižā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi"
.pdf
27.10.2012
Atbilde jautājumam par iepirkumu ID Nr.RNP 2012/20ERAF "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes 6, Zaķumuižā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi"
.pdf
27.10.2012
Tehniskais projekts 1
.pdf
01.11.2012
Tehniskais projekts 2
.pdf
01.11.2012
Tehniskais projekts 3
.pdf
01.11.2012
Tehniskais projekts 4
.pdf
01.11.2012
Tehniskais projekts 5
.pdf
01.11.2012
Tehniskais projekts 6
.pdf
01.11.2012
Tehniskais projekts 7
.pdf
01.11.2012
Tehniskais projekts 8
.pdf
01.11.2012
Tehniskais projekts 9
.pdf
01.11.2012
Tehniskais projekts 10
.pdf
01.11.2012
Papildus informācija par iepirkuma priekšmetu un nolikumu iepirkumam "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes 6, Zaķumuižā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ID Nr. RNP/2012/20ERAF
.pdf
12.11.2012
Vējtvera durvju papildinājums
.pdf
12.11.2012
Iepirkuma ar ID Nr. RNP/2012/20ERAF rezultāti
.xls
22.11.2012
Datora versija