2012. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļā iela 8, Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
ID Nr. RNP/2012/5ERAF
Paziņojuma datums 03.05.2012
Iesniegšanas datums 07.05.2012
Statuss Pārtraukts
Uzvarētājs -

Dokumenti

Iepirkuma "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zaļā iela 8, Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi", ID Nr. RNP/2012/5ERAF NOLIKUMS
.pdf
26.03.2012
1.PIELIKUMS Tehniskā specifikācija
.pdf
26.03.2012
1.PIELIKUMS Tehniskā specifikācija 1.korpusam
.pdf
26.03.2012
1.PIELIKUMS Tehniskā specifikācija 2.korpusam
.pdf
26.03.2012
1.PIELIKUMS Tehniskā specifikācija 3.korpusam
.pdf
26.03.2012
2.PIELIKUMS Piedāvājuma nodrošinājuma forma
.pdf
26.03.2012
3.PIELIKUMS Pretendenta pieteikuma vēstule
.pdf
26.03.2012
4.PIELIKUMS Informācija par Pretendentu
.pdf
26.03.2012
5.PIELIKUMS Pretendenta iepriekš veikto būvdarbu saraksts
.pdf
26.03.2012
6.PIELIKUMS Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas izziņa
.pdf
26.03.2012
7.PIELIKUMS Informācija par pretendenta darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem)
.pdf
26.03.2012
8.PIELIKUMS Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks
.pdf
26.03.2012
9.PIELIKUMS Finanšu piedāvājums
.pdf
26.03.2012
9.1.PIELIKUMS Būvniecības koptāme
.pdf
26.03.2012
9.2.PIELIKUMS Lokālā tāme
.pdf
26.03.2012
9.3.PIELIKUMS Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
.pdf
26.03.2012
9.4.PIELIKUMS Logu specifikācijas
.jpg
26.03.2012
9.5.PIELIKUMS Gala sienas siltinājuma mezgls un bēniņu pārseguma siltinājuma mezgls
.jpg
26.03.2012
10.PIELIKUMS Uzņēmuma līgums
.pdf
26.03.2012
11.PIELIKUMS Pretendenta (darbuzņēmēja) apliecinājums
.pdf
26.03.2012
1.korpusa fasādes skice
.pdf
26.03.2012
1.korpusa fasādes skice
.pdf
26.03.2012
2.korpusa fasādes skice
.pdf
26.03.2012
2.korpusa fasādes skice
.pdf
26.03.2012
3.korpusa fasādes skice
.pdf
26.03.2012
3.korpusa fasādes skice
.pdf
26.03.2012
Iepirkuma ar ID Nr. RNP/2012/5ERAF rezultāti
.xls
03.05.2012
Datora versija