2013. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka 3, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
ID Nr. RNP/2013/1ERAF
Paziņojuma datums 06.02.2013
Iesniegšanas datums 19.02.2013
Statuss Pārtraukts
Uzvarētājs

Dokumenti

Iepirkuma „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka 3, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstinašanas pasākumi”, ID Nr. RNP/2013/1ERAF NOLIKUMS
.pdf
06.02.2013
9.4. PIELIKUMS Vienkāršotās renovācijas projekts
.pdf
06.02.2013
Iepirkuma ar ID Nr. RNP/2013/1ERAF REZULTĀTI
.xls
11.02.2013
Datora versija