2014. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas bērnudārza rekonstrukcijas būvdarbi
ID Nr. RNP/2014/4
Paziņojuma datums 17.03.2014
Iesniegšanas datums 05.06.2014
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs AS DHB

Dokumenti

Iepirkuma "Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas bērnudārza rekonstrukcijas būvdarbi", ID Nr. RNP/2014/4 NOLIKUMS
.pdf
17.03.2014
Nolikuma 6.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikums „Darba apjomu saraksts”
.xlsx
17.03.2014
Jautājumi un skaidrojumi par iepirkumu „Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas bērnudārza rekonstrukcijas būvdarbi”, identifikācijas Nr. RNP/2014/4
.pdf
20.03.2014
Tehniskā projekta 1.daļa
.rar
20.03.2014
Tehniskā projekta 2.daļa
.rar
20.03.2014
Tehniskā projekta 3.daļa
.rar
20.03.2014
Tehniskā projekta 4.daļa
.rar
20.03.2014
Tehniskā projekta 5.daļa
.rar
20.03.2014
Tehniskā projekta 6.daļa
.rar
20.03.2014
Tehniskā projekta 7.daļa
.rar
20.03.2014
Jautājumi un skaidrojumi par iepirkumu „Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas bērnudārza rekonstrukcijas būvdarbi”, identifikācijas Nr. RNP/2014/4
.pdf
04.04.2014
Tehniskās izpētes atzinums
.pdf
04.04.2014
Ugunsdzēsības pasākumu pārskats
.pdf
04.04.2014
Ģenerālplāns
.pdf
04.04.2014
Jautājumi un skaidrojumi par iepirkumu „Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas bērnudārza rekonstrukcijas būvdarbi”, identifikācijas Nr. RNP/2014/4
.pdf
14.04.2014
Par iepirkuma „Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas bērnudārza rekonstrukcijas būvdarbi”, identifikācijas Nr. RNP/2014/4 piedāvājumu IESNIEGŠANAS TERMIŅA PAGARINĀJUMU
.pdf
15.04.2014
Jautājumi un skaidrojumi par iepirkumu „Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas bērnudārza rekonstrukcijas būvdarbi”, identifikācijas Nr. RNP/2014/4
.pdf
17.04.2014
Par iepirkuma „Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas bērnudārza rekonstrukcijas būvdarbi”, identifikācijas Nr. RNP/2014/4 piedāvājumu IESNIEGŠANAS TERMIŅA PAGARINĀJUMU
.pdf
30.04.2014
Par iepirkuma „Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas bērnudārza rekonstrukcijas būvdarbi”, identifikācijas Nr. RNP/2014/4 piedāvājumu IESNIEGŠANAS TERMIŅA PAGARINĀJUMU
.pdf
13.05.2014
Jautājumi un skaidrojumi par iepirkumu „Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas bērnudārza rekonstrukcijas būvdarbi”, identifikācijas Nr. RNP/2014/4
.pdf
20.05.2014
Iepirkuma "Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas bērnudārza rekonstrukcijas būvdarbi", ID Nr. RNP/2014/4 NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM
.pdf
20.05.2014
Nolikuma 6.pielikuma „Līguma projekts” 3.pielikums „Darba apjomu saraksts” GROZĪJUMI
.xls
20.05.2014
Vispārīgie rādītāji
.pdf
20.05.2014
Projekta lapas 401-702
.pdf
20.05.2014
Datora versija