2016. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Būvuzraudzības pakalpojumi Ropažu vidusskolas būvdarbiem
ID Nr. RNP/2016/3
Paziņojuma datums 16.03.2016
Iesniegšanas datums 04.04.2016
Statuss Pārtraukts
Uzvarētājs

Dokumenti

Iepirkuma ID Nr. RNP/2016/3 "Būvuzraudzības pakalpojumi Ropažu vidusskolas būvdarbiem" nolikums
.doc
16.03.2016
,,Biivuzraudz-bas pakalpoj umi RopaZu vidusskolas biivdarbiem" Iepirkuma identiffticij as Nr. RNP20I6/3 Protokols Nr. 5
.pdf
07.04.2016
Datora versija