13.maijā – kārtējā pārtikas paku izdale

11.05.2021
13.maijā – kārtējā pārtikas paku izdale
Pārtikas pakas jāizņem Ropažu novada vidusskolas ēkās Ropažos un Zaķumuižā 13.maijā laika posmā no pulksten 14:00 līdz 20:00. Pārtikas pakas jāizņem ģimenei – vecākiem vai skolēniem.

Pārtikas pakas saturs atbilst 10 attālinātā mācību procesa dienām 1.-6. klašu skolēniem (par periodu no 5. līdz 14. maijam), savukārt 7. -12. klašu skolēniem - 16 attālinātā mācību procesa dienām (no 19.aprīļa. līdz 14. maijam).

Gadījumā, ja ģimene nevēlas saņemt pārtikas paku, aicinām par to ziņot skolai. Ziņojiet arī tad, ja būtisku iemeslu (vecāku maiņu darbs, slimība u.tml.) dēļ nevarat pārtikas paku izņemt noteiktajā dienā!

Pārtikas pakas, kas noteiktajā laikā skolā netiks izņemtas, tiks novirzītas Ropažu novada maznodrošinātām vai trūcīgām ģimenēm.

Pārtikas pakas tiek nodrošinātas visiem 1 - 4 klašu bērniem, izņemot speciālo klašu skolēnus, kas mācās klātienē, un 5. -12. klašu skolēniem, kam atbilstoši Ropažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem pienākas brīvpusdienas.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, zvani!

Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem - sociālā darbiniece Sarmīte Krote – 23476401;

Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības un attīstības jautājumos Renāte Gremze – 29465184, renate.gremze@ropazi.lv

Datora versija