Aicina sakārtot īpašumus un tiem piegulošās teritorijas

02.08.2019
Aicina sakārtot īpašumus un tiem piegulošās teritorijas
Ropažu novada pašvaldības policija veikusi nekustamo īpašumu apsekošanu Ropažu novada Bajāru ciemā, pārbaudot, vai un kādā kārtībā tiek uzturēti nekustamie īpašumi.

Pēc sākotnējās Bajāru ciema plānveida apsekošanas, uz šo brīdi ierosinātas septiņas administratīvā pārkāpuma lietas par Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14 “Par Ropažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” neievērošanu un pārkāpumiem.

Tuvākajā laikā Pašvaldības policija veiks kontroli par īpašumu un tiem piegulošās teritorijas uzturēšanu kārtībā arī citos novada ciemos, tādēļ aicinām iedzīvotājus jau savlaicīgi parūpēties par to, lai viņu atbildībā esošie īpašumi un tiem piegulošās teritorijas tiktu sakoptas un sakārtotas.

Nekustamā īpašnieka pienākums ir:

·         nepieļaut atkritumu, būvgružu, metāllūžņu un zaru uzkrāšanos īpašumā;

·         Nodrošināt regulāru zāliena pļaušanu – zāliena vidējais augstums nedrīkst pārsniegt 20 cm.

·         Noslēgt līgumu par atkritumu savākšanu un izvešanu ar atkritumu apsaimniekotāju.

·         Sekot, lai koku un krūmu zari no īpašuma teritorijas nepāraugtu pašvaldības ielu un ceļu nodalījumu joslā, tādā veidā apgrūtinot redzamību.

Par Saistošajos noteikumos noteikto prasību neievērošanu Pašvaldības policija var izteikt brīdinājumu vai piemērot reālu naudas sodu: fiziskām personām līdz 350 EUR, juridiskām personām – līdz 1400 EUR.

Novada un novada ciemu vizuālais kopskats ir atkarīgs arī no ikkatra iedzīvotāja un tā, vai un kā katrs no mums rūpējas par savu īpašumu un tam piegulošo teritoriju. Mūsu kopīgiem spēkiem ir panākt to, lai novada ciemu vizuālais kopskats būtu daudz sakārtotāks, koptāks un pievilcīgāks. Būsim līdzatbildīgi par vidi, kas mums ir apkārt un pieliksim pūles, lai sakārtotu sev apkārt esošo teritoriju, negaidot Lielās talkas akciju reizi gadā.

 

Datora versija