Aicinām novada uzņēmējus piedalīties apspriedē par grants ceļiem

15.07.2019
Aicinām novada uzņēmējus piedalīties apspriedē par grants ceļiem
2015. gada nogalē uzņēmēji tika aicināti piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par atbalsta pasākumu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kā rezultātā tika izvirzīti prioritārie grants ceļu posmi, pārrunāti kritēriji un saņemti uzņēmēju ieteikumi.

Rezultātā tika nolemts, ka tiks veikta 2 ceļu posmu – Mintūži-Silmači un Bajāri-Kākciems projektēšana ar mērķi, iesniegt abus projektus atbalstam Lauku atbalsta dienestā.

Projektēšana ir bijusi ilga un sarežģīta, taču šogad ir noslēgusies. Pieejamais atbalsts no  atbalsta pasākuma Ropažu novadam ir 330 000,00 EUR, taču šodienas tirgus cenās abu ceļa posmu būvniecības izmaksas sastāda ne mazāk kā 2 miljonu EUR ieguldījumu. Ņemot vērā ierobežotos naudas līdzekļus, atkārtoti aicinām uz sanāksmi, kuras laikā pārskatīsim prioritāros ceļu posmus, kritērijus un to izpildi.

Apspriede notiks: 2019. gada 23. jūlijā plkst. 18.00 Kultūras un izglītības centrā, Sporta ielā 2 k.2, Ropažos.

Papildu informāciju var saņemt pie Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājas Sanitas Upītes, tālr. 29794202, e-pasts: sanita.upite@ropazi.lv.

Datora versija