Aktuālā informācija par siltumapgādes sadales un pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projektu Silakrogā un Muceniekos

15.07.2019
Aktuālā informācija par siltumapgādes sadales un pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projektu Silakrogā un Muceniekos
Ropažu novada “CIEMATS” SIA ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu turpina īstenot projektu Nr. Nr.4.3.1.0/18/A/001 “Siltumapgādes sadales un pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ropažu novadā, Silakrogā” un Nr.4.3.1.0/18/A/002 “Siltumapgādes sadales un pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ropažu novadā, Muceniekos”.

Abu projektu mērķis ir paaugstināt siltumapgādes sadales un pārvades sistēmas efektivitāti Ropažu novadā.

04.09.2018. Ropažu novada “CIEMATS” SIA un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja līgumus par projektu īstenošanu.

Projektu mērķis ir samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās, novērst siltumnesēja noplūdes siltumtīklos, samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas un uzlabot siltumapgādes sistēmas hidrauliskos rādītājus.

Projekta mērķa īstenošana ļaus:

        Samazināt siltumenerģijas zudumu sadales un pārvades sistēmā;

        Samazināt avāriju skaitu;

        Optimizēt komunālo pakalpojumu uzņēmuma izmaksas;

        Samazināt nepieciešamās saražojamās siltumenerģijas daudzumu, tādējādi arī kurināmā un elektroenerģijas patēriņu, kas pozitīvi ietekmēs vidi.

01.02.2019. Ropažu novada “CIEMATS” SIA iepirkuma procedūras “Siltumapgādes sadales un pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ropažu novada Silakrogā un Muceniekos” (ID Nr. RN Ciemats 2018/19 CA) rezultātā noslēdza līgumu ar SIA “Siltumbūve”, reģ. Nr. 40103840757, kas paredz būvprojektu izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu realizāciju.

Šobrīd ir pabeigta projektēšana un notiek siltumtrases cauruļvadu montāžas darbi. Darbus plānots pabeigt līdz apkures sezonas sākumam 2019.gada 1.oktobrim.

 

Sigita Čudare,

SIA “Ciemats” projektu vadītāja

 

 

 

Datora versija