Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Rīgas iela 12”, Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi

16.09.2019
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Rīgas iela 12”, Ropažos energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi
Dzīvokļu īpašnieki Rīgas ielā 12, Ropažos, Ropažu novadā ir teikuši "JĀ" Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistei savas mājas energoefektivitātes paaugstināšanai (AS “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” administrētās atbalsta programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” ).

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, koka logu un durvju nomaiņa, balkonu atjaunošana, karstā ūdens un apkures cauruļvadu siltināšana un zibensaizsardzības ierīkošana.

Šie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi dzīvokļu īpašniekiem nodrošinās siltumenerģijas ietaupījumu 87,62 kWh/m2 gadā.

 

Būvuzņēmējs: SIA “Bazalts”, reģ. Nr.: 44103000378

Būvuzraugs: SIA “Būvuzņēmums NR”, reģ. Nr.: 40003920596

Autoruzraugs: SIA “JD Projekts”, reģ. Nr.: 40203036229

Fonds: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Vadošā iestāde: AS "Attīstības finanšu institūcijas Altum"

Projekta kopējās izmaksas: EUR ar PVN 484 848,33

Granta summa: EUR ar PVN 237 187,89

 

Datora versija