Iesniegts projekta pieteikums “Tirgus laukumu labiekārtošana Ropažu novadā” finanšu atbalstam

28.08.2019
Iesniegts projekta pieteikums  “Tirgus laukumu labiekārtošana Ropažu novadā” finanšu atbalstam
Ropažu novada pašvaldības ir iesniegusi projektu pieteikumu “Tirgus laukuma labiekārtošana Ropažu novadā” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju” rīcības 3.1 “Atbalsts publiskas infrastruktūras attīstībai” ietvaros.

Projekta mērķis ir tirgus laukumu labiekārtošana Ropažu novadā, lai veicinātu vietējās produkcijas ielu tirdzniecību, sekmētu tūrisma un lauku uzņēmējdarbības (mājražošanas) attīstību, kā arī labiekārtotu publisko ārtelpas teritoriju. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt trīs tirdzniecības nojumes – divas Ropažos, vienu Silakrogā. Labiekārtota tirdzniecības vieta Ropažu un Silakroga ciemos ir svarīgs elements, kurā notiktu ne tikai ielu tirdzniecība ar dažādiem produktiem un mājražojumiem, bet tā būtu arī vieta, kur cilvēki socializējas un veido novada identitāti.

            Projekta attiecināmās izmaksas ir 43463,81 EUR, ar atbalsta intensitāti 90%. Publiskais finansējums sastāda 39117,43 EUR, Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējums 4346,38 EUR.         

 

Sanita Upīte,

Ropažu novada pašvaldības

Attīstības daļas vadītāja

 

Datora versija