Kas jādara iedzīvotājam, ja ir mainīta adrese

08.12.2020
Kas jādara iedzīvotājam, ja ir mainīta adrese
Īpašniekam pēc adreses maiņas vai piešķiršanas sešu mēnešu laikā ir nepieciešams uzstādīt jaunu ēkas adreses numura zīmi.

Kur var uzzināt savu jauno adresi?

  • Aktuālo adresi jebkurai ēkai Latvijas teritorijā var uzzināt Valsts zemes dienesta uzturētajā portāla www.kadastrs.lv bez maksas.
  • Pašvaldības mājaslapā var atrast sarakstu ar visām adresēm, kas adrešu sakārtošanas ietvaros tika mainītas. 


 

Pēc adreses maiņas vai piešķiršanas sešu mēnešu laikā ir nepieciešams uzstādīt jaunu ēkas adreses numura zīmi. 

Kā rīkoties uzņēmējiem un pašnodarbinātām personām?

Komersantiem Uzņēmumu reģistrā (UR) adreses maiņa jāveic pašiem, tas ir, jāsagatavo un UR jāiesniedz juridiskās adreses maiņai nepieciešamie dokumenti: pieteikums  (18.veidlapa). Taču valsts nodeva – ja adrese reģistrā tiek mainīta, atsaucoties uz būvvaldes lēmumu, jeb saskaņā ar administratīvi teritoriālo adrešu maiņu, – nav jāmaksā.

Kases aparātu lietotājiem, kuriem mainīta adrese, jānodrošina attiecīgu izmaiņu veikšana kases aparāta (arī kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas) programmatūrā, lai kases aparāta čekā, kā arī X pārskatā un Z pārskatā rekvizītā – juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta) – tiktu norādīta jaunā adrese.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība – Valsts ieņēmumu dienestam (VID) jāziņo 10 dienu laikā. VID informē, ka viena no darbībām, kas saistīta ar adreses maiņu, ir nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības (tiem nodokļu maksātājiem, kas VID reģistrējušies kā nodokļu maksātāji) un nodokļu maksātāja struktūrvienības (faktiskā adrese) apliecības maiņa.

Vienota adrešu sistēma nodrošina personas sasniedzamību, palīdz operatīvajiem dienestiem atrast vajadzīgo adresi, kā arī nodrošina valsts, pašvaldības un sabiedrības intereses.

Datora versija