Nekustamā īpašuma “Silezers” detālplānojuma grozījumu izmaiņu projekta publiskā apspriešana TIEŠSAISTĒ

10.05.2021
Nekustamā īpašuma “Silezers” detālplānojuma grozījumu izmaiņu projekta publiskā apspriešana TIEŠSAISTĒ
Šodien, 10.maijā plkst.17:00

2020. gada 28. oktobrī Ropažu novada domē pieņemts lēmums Nr.19 “Par detālplānojuma grozījumu nekustamajam īpašumam “Silezers” izmaiņu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt grozījumus spēkā esošajā detālplānojumā “nekustamajam īpašumam “Silezers””, samazinot plānoto savrupmāju apbūvei paredzēto zemesgabalu skaitu un plānoto ielu teritorijas un precizēt publiskai apbūvei paredzētās teritorijas”.

Izstrādātājs: SIA “8.Darbnīca”, Edinburgas prospekts 75, 53.kab, Jūrmala, LV-2010, tālrunis 26439223, e-pasts:  iveta.puuke@gmail.com

Pasūtītājs: SIA “Siilezers”,  Rūpnieku iela 8, Piņķi, Babītes pag., Babītes novads, LV-2107, tālrunis 29491860, e-pasts: andrejs.ence@silezers.lv

Saskaņā ar 24.03.2021. grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, ir mainīts publiskās apspriešanas termiņš un precizēta informācija par publiskās apspriešanas sanāksmes norisi.

Publiskā apspriešana sākās 07.12.2020. un norisināsies līdz 14.05.2021. 

Publiskās apspriešanas sanāksme videokonferenču platformā Zoom,  notiks 10.05.2021. plkst. 17:00, un tiks pārraidīta www.ropazi.lv.

Lai pieteiktos dalībai videokonferencē, līdz 10.05.2021. plkst. 12.00 var reģistrēties šeit: “Iesniegums caur portālu latvija.lv” vai nosūtīt pieteikumu uz e-pastu: ainars.linde@ropazi.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālr.nr. un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts videokonferences ielūgums. Videokonferenci būs iespējams vērot arī tiešsaistē, precīzāk sekot mājaslapā www.ropazi.lv.

Ar detālplānojuma projektu līdz 14.05. 2021. (ieskaitot) var iepazīties:

· Interneta portālā  https://geolatvija.lv/geo/tapis3?organization=100018#document_18868

· Ropažu novada pašvaldības mājas lapā - Pašvaldības - Publiskās apspriešanas

Datora versija