Noslēgts līgums par gājēju celiņa uz kapiem projektēšanu

30.08.2019
Noslēgts līgums par gājēju celiņa uz kapiem projektēšanu
Jau vairākus gadus Ropažu novada pašvaldība saņēmusi vietējo iedzīvotāju, īpaši senioru, aicinājumus un lūgumus izveidot celiņu gājējiem no Ropažu centra uz kapiem. Šobrīd šajā posmā gājēju celiņa nav - lai nokļūtu uz kapiem, kājām gājējiem nākas pārvietojas pa ceļa braucamo daļu, kas nav droši.

Lai realizētu gājēju celiņa izveides ieceri, Ropažu novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “Tomus” par būvprojekta izstrādi “Gājēju celiņš gar Stadiona ielu un autoceļu V66 Sidgunda – Ropaži posmā no Sporta ielas un Stadiona ielas krustojuma līdz kapiem” un autoruzraudzību būvprojekta realizācijas laikā. Saskaņā ar noslēgto līgumu būvprojekts jāizstrādā līdz 2019. gada oktobra beigām.

 Ja projekta saskaņošana ar visām iesaistītajām pusēm būs konstruktīvi un pietiekami ātra, celiņa būvniecība varētu notikt jau nākamgad.

Datora versija