Notikušas VARAM konsultācijas ar Ropažu novada, Salaspils novada un Stopiņu novada domes deputātiem

01.08.2019
Notikušas VARAM konsultācijas ar Ropažu novada, Salaspils novada un Stopiņu novada domes deputātiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tuvāko nedēļu laikā izvērtēs saņemtos Ropažu un Stopiņu novadu pašvaldību un arī uzņēmēju biedrību piekšlikumus administratīvi teritoriālās reformas sakarā, apliecināja ministrs Juris Pūce pēc notikušajām konsultācijām ar Ropažu novada, Salaspils novada un Stopiņu novada pašvaldībām par Salaspils novada apvienoto administratīvo teritoriju un uzklausot visu novadu pārstāvju viedokļus.

31. jūlijā Salaspilī notika VARAM organizētās konsultācijas ar Ropažu novada, Salaspils novada un Stopiņu novada domes deputātiem par informatīvajā ziņojumā “Par sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” iezīmēto, jaunveidojamo Salaspils novada apvienoto administratīvo teritoriju.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce informēja par reformas nepieciešamību un ministrijas izstrādāto administratīvi teritoriālā iedalījuma piedāvājumu, kam sekoja ekonomģeogrāfa Jāņa Turlaja ziņojums par reformas sociālekonomiskajiem aspektiem un novadu attīstību veicinošajiem aspektiem.

Ministrs atzina, ka Pierīgas reģions ir sarežģīts un nāksies saskarties ar lieliem izaicinājumiem, lai izveidotu spēcīgas novadu pašvaldības ar saprātīgu pārvaldību. Izaicinājums ir arī iedzīvotāju pārstāvniecības  nodrošināšana un līdzdalības aktivizēšana, kā arī tik svarīgās vietējās identitātes un lokālpatriotisma saglabāšana.

Diskusija ar pašvaldību domju deputātiem, lai uzklausītu viņu viedokļus, komentārus un atbildētu uz deputātu jautājumiem, Salaspilī bija mierīga, konstruktīva un bez liekām negācijām.

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne aicināja ministriju izskatīt arī citus iespējamus pašvaldību sadarbības modeļus, kā viņasprāt iespējami labāko variantu piedāvājot Stopiņu un Ropažu novadu apvienošanu. Abiem novadiem ir līdzvērtīgas ciemu vienmērīgas attīstības tendences, kopīgs satiksmes koridors virzienā uz Rīgu, stabilas ieceres novadu attīstības un sniegto pakalpojumu pilnveidošanā un uzlabošanā.

Turklāt arī abu novadu uzņēmēju biedrības redz šo savienību kā labāko iespējamo: gan Stopiņu novada uzņēmēju biedrība, gan Ropažu novada uzņēmēju biedrība savu redzējumu un atbalstu novadu apvienošanai pauduši vēstulēs, kas jau iesniegtas VARAM.  

Salaspils mērs Raimonds Čudars minēja, ka Salaspils, Stopiņu un Ropažu novadu apvienošanas gadījumā Ropaži Salaspilij ir kā tāla aizjūras zeme, ar kuru vienīgais kopīgais un vienojošais ir viena robeža mežā. Savukārt Stopiņu – Ropažu novadu savienība viņam šķiet diezgan loģiska. Bet par Salaspili, kas jau šobrīd izpilda visus VARAM noteiktos reformas kritērijus, Čudars teica: “Salaspils var pastāvēt un var arī mainīties”.

Arī Ropažu novada pašvaldība pauda viedokli, ka atbalsta veikt administratīvi teritoriālo reformu, kuras mērķis ir valsts attīstības un labklājības nodrošināšana. Ropažu novada pašvaldība ir veikusi konsultācijas ar dažādām iedzīvotāju grupām (senioriem, jauniešiem, uzņēmējiem, izglītības, kultūras un sporta darbiniekiem, nevalstiskajām organizācijām). Ropažu novada iedzīvotāji iebilst pret apvienošanos ar Salaspils novadu, bet viņi redz sadarbības iespējas ar kaimiņu novadiem: Stopiņiem, Garkalni un Ikšķili. Ropažu novada pārstāvji pauda viedokli, ka Ropažu novads un Stopiņu novads var veidot spēcīgu teritoriālo vienību, kas nodrošinās spēcīgu uzņēmējdarbības vidi un drošu mājvietu iedzīvotājiem vienlīdzīgi visā teritorijā. Jaunais novads, izmantojot abu esošo pašvaldību resursus un attīstības iespējas, varētu kļūt par spēcīgu novadu Pierīgā, kurā iedzīvotāji vēlētos dzīvot.

Ņemot vērā abu novadu vēsturi, ģeogrāfisko novietojumu, iedzīvotāju skaitu un kustību Rīgas virzienā, Ropažu novada pašvaldība uzskata, ka jaunā novada nosaukumam būtu jāsaglabā Ropažu novada vārds un vēsturiskais mantojums, bet administratīvais centrs būtu nostiprināms Ulbrokā.

Ministrs Juris Pūce atzīst, ka konkrētais novadu apvienošanas gadījums ir specifisks un rūpīgi jāvērtē pirms pieņemt lēmumus, kas būtiski ietekmēs reģiona nākotnes attīstības iespējas, taču vienlaikus ministrs pateicās Salaspils, Stopiņu un Ropažu novadu deputātiem par konstruktīvo diskusiju un atvērtību sarunām.

 

Ropažu novada pašvaldības vēstule VARAM par ATR

 

Rīgas Apriņķa avīzes atskats uz tikšanos Salaspilī

 

 

 

Datora versija