Par adrešu piešķiršanu Ropažu novada Podkāju ciemā. Publiskā apspriešanas sanāksme 30. jūlijā 18:00

16.07.2019
Par adrešu piešķiršanu Ropažu novada Podkāju ciemā. Publiskā apspriešanas sanāksme 30. jūlijā 18:00
Lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr. 698 ”Adresācijas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi, Ropažu novada dome 26. jūnija domes sēdē nolēma nodot publiskajai apspriešanai zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Ropažu novada Podkāju ciemā.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.d. 20. punktu, Ropažu novada dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var piešķirt nosaukumus ielām, parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvēt tos.

Ropažu novada dome ierosina Podkāju ciemā ielām piešķirt nosaukumus:

-          Salnas iela

-          Miglas iela

-          Mākoņu iela

-          Vēja iela

-          Gaismas iela

-          Tumšupes iela

-          Priežu iela

-          Egļu iela

-          Kadiķu iela

-          Lazdu iela

-          Ievu iela

-          Lapu iela

-          Meža iela

-          Briežu iela

-          Stirnu iela

-          Lapsu iela

-          Zaķu iela

-          Lāču iela

-          Jenotu iela

 

Publiskās apspriešanas laiks noteikts no 1.07.2019.līdz 31.07.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 30. jūlijā pulksten 18:00, Ropažu Kultūras un izglītības centrā, Ropažos.

Ar adresēm, kuras plānots mainīt un piešķirt, iespējams iepazīties grafiskajās kartēs klātienē Ropažu novada pašvaldībā vai www.ropazi.lv.

Priekšlikumus plānotās adresācijas sakarā iespējams izteikt, aizpildot un iesniedzot aptaujas anketu, kas pieejama pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā vai www.ropazi.lv.

Gadījumā, ja iedzīvotājiem ir kādi priekšlikumi vai precizējumi adresācijas sakarā, Ropažu novada pašvaldība aicina tos sūtīt uz e-pastu: aija.ninnere@ropazi.lv.  

 Aptaujas lapa par adresacijas maiņu

Datora versija