Par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm Ropažu novadā - 2020.gadā

17.12.2019
Par  nekustamā īpašuma nodokļa likmēm Ropažu novadā - 2020.gadā
Nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei -1,5% no kadastrālās vērtības.

Nekustamā īpašuma nodokļa likme mājoklim - 0,2% no kadastrālās vērtības:

  • ja tas netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai,
  • ja taksācijas gada (2020.) 1.janvārī plkst.00.00, nekustamā īpašuma objektā ir deklarēta īpašnieka vai citas personas  dzīvesvieta.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa likme mājoklim -1,5% no kadastrālās vērtības:

  • ja tas tiek  izmantots saimnieciskās darbības veikšanai,
  • ja taksācijas gada (2020.) 1.janvārī plkst.00.00, nekustamā īpašuma objektā nav deklarēta nevienas personas  dzīvesvieta.

 

 

 

Datora versija