Pārtrauc kompensēt sabiedriskā transporta izdevumus nokļūšanai izglītības iestādēs ar īpaši izvēlētām izglītības programmām ārpus novada teritorijas

26.06.2019
Pārtrauc kompensēt sabiedriskā transporta izdevumus nokļūšanai izglītības iestādēs ar īpaši izvēlētām izglītības programmām ārpus novada teritorijas
Pašvaldība pēc 31.05.2019. ir pārtraukusi kompensēt sabiedriskā transporta izdevumus ar naudas pārskaitījumu tiešajiem norēķiniem bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas saistīti ar nokļūšanu tādās izglītības iestādēs, kuras tiek izvēlētas citu pašvaldību administratīvajās teritorijās pēc brīvās izvēles principa, izvēloties izglītības programmas kādu no īpašiem veidiem, ja šie atvieglojumi nav tieši noteikti valsts normatīvajos aktos.

Ropažu novada pašvaldība saskaņā ar Izglītības likumu nodrošina bērnu obligātās pamatizglītības un vispārējās izglītības apguvi Ropažu novada izglītības iestādē un  atbilstoši normatīvajiem aktiem braukšanas atvieglojumu noteikšanas jomā nodrošina bērniem nokļūšanu līdz izglītības iestādēm savā novada teritorijā, sniedzot pilnā apjomā pašvaldības skolēnu transporta pārvadājuma pakalpojumu. Līdz ar to pašvaldība vairs nerealizēs  brīvo iniciatīvu segt transporta izdevumus tiem izglītojamiem, kuri izvēlās skolas citu pašvaldību administratīvajās teritorijās.

Savukārt vēsturiskais pašvaldības domes lēmums par transporta kompensācijām bērniem, kuri pēc brīvas izvēles principa saņem vispārējās izglītības pakalpojumu Rīgas pašvaldības teritorijā tajās izglītības iestādēs, kas realizē mazākumtautību izglītības programmu, saskaņā ar izmaiņām normatīvajā regulējumā nav spēkā kopš 2016.gada 1.jūlija.

Arī nākotnē pašvaldība turpinās nodrošināt izglītojamo transporta pārvadājumus uz Ropažu novada izglītības iestādēm pēc Izglītības likumā minētā principa, ka pašvaldībai jānodrošina iespēja iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību iespējami tuvāk bērna deklarētajai dzīvesvietai, kā arī nodrošinot iespēju jauniešiem iegūt vidējo izglītību pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Informācijai skatīt arī Valsts kontroles revīzijas ziņojumu par 2018.gadu skolēnu pārvadājumu jomā.

 

Datora versija