Pašvaldība aicina informēt par situācijām, kas saistītas ar bērnu drošību

pirms nedēļas
Pašvaldība aicina informēt par situācijām, kas saistītas ar bērnu drošību
Ropažu novada pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju nekavējoties informēt Ropažu novada Bāriņtiesu vai Pašvaldības policiju par šādām situācijām:
  • Vai pašvaldībā ir bērni, kuri, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības;
  • Vai pašvaldībā ir bērni (visdrīzāk pusaudžu vecumā), kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni atstāti vieni. Šādās situācijās nepieciešams apzināt bērna tuvinieku iespējas uzņemties bērnu aprūpi;
  • Vai ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā;
  • Vai aizgādnībā esošo personu aizgādņi ir Latvijā un vai ir nodrošināts nepieciešamais atbalsts personai ar ierobežotu rīcībspēju.

Lūdzam arī nekavējoties ziņot Bāriņtiesai, ja kādas personas rīcībā ir informācija par bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem pārstāvjiem vai par aizgādnībā esošu personu, kuras vecāks vai aizgādnis atrodas ārpus Latvijas un nevar atgriezties.

Kontakttelefoni, kas ir pieejami un darbojas visu diennakti:

  • Ropažu bāriņtiesa - 29133315,
  • Ropažu novada pašvaldības policija - 67918219
Datora versija