Pašvaldības darbinieki gūst pieredzi Ziemeļvalstīs

07.11.2019
Pašvaldības darbinieki gūst pieredzi Ziemeļvalstīs
Ropažu novada pašvaldības darbinieki septembrī un oktobrī devās četru dienu pieredzes apmaiņas braucienos uz Pyhtaa pašvladību Somijā, kā arī uz pašvaldību savienību Oslo un Elverum pilsētas pašvaldību Norvēģijā

Pateicoties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai „Valsts administrācija”, kas darbojas ar mērķi veicināt darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā, Ropažu novada pašvaldības sešiem struktūrvienību un iestāžu darbiniekiem bija iespēja gūt zināšanas un pieredzi inovatīvai un gudrai pārvaldībai. Pārvaldībai, kura izteikti cieši sadarbotos ar iedzīvotājiem, veidojot iespējami veselīgāko un ērtāko vidi sev apkārt kopā.

Somijā, Pyhtaa pašvaldības pārstāvji, atvērti daloties ar savu darba pieredzi, piedāvāja plašu programmu, kuras ietvaros Ropažu delegācija iepazinās ar pašvaldības mēru Jouni Eho, administratīvo direktoru Tommi Koskinen, būvinspektoru Eero Mikkela, tehnisko direktoru Janni Kaulio un administratīvo sekretāri Taiju Paju un viņu darba specifiku. Tāpat delegācija novada reģionālās attīstības uzņēmumā “Cursor Oy”, tikās ar izpilddirektoru Dāvidu Lindstrom, kurš iepazīstināja ar uzņēmējdarbības, tūrisma un investīciju projektu pārvaldīšanu un sadarbību Pyhtaa pašvaldībā, savukārt Kymenlaksakso reģionālajā ministrijā, delegācijas pārstāvji tikās ar reģionālās attīstības speciālistu Petri Tolmunen, kurš atklāja pārvaldības un attīstības principus reģionā kopumā.

Viesmīlīgi un atvērti sadarbībai delegāciju sagaidīja pamatskolā (Huutjarven Koulu), novada bibliotēkā, jaunatnes centrā un veselības centrā. Skolā augstāko klašu audzēkņi Ropažu pārstāvjus iepazīstināja ar skolas pamatprincipiem, auditorijām, inventāru, mācību programmām, iekšējo kārtību un darbiniekiem, bibliotēkā – ar plašo pakalpojumu klāstu un inovatīvo pieeju klientu apkalpošanā; veselības centra vadītāja iepazīstināja ar preventīvas veselības aprūpes sistēmu un tās ekonomisko ieguvumu.

Pyhtaa pašvaldības mērs un Kultūras aktivitāšu organizatore Pauliina Sakki Ropažu pārstāvjiem piedāvāja iespēju iepazīt radošo industriju rezidenci Patruunantalo, kas ierīkota senā papīrfabrikā, pastaigu un rekreācijas taku Valkmusas Nacionālā dabas parka teritorijā, kultūras namu, kas ierīkots senā fermā, kā arī iepazīt uzņēmējus, kas spēlē būtisku lomu pašvaldības attīstībā.

Norvēģijā, Pašvaldību savienībā Oslo pilsētā Ropažu delegāciju sagaidīja starptautisko projektu nodaļas vadītāja Elita Cakule, dodot īsu ieskatu valsts un pašvaldību darba specifikā un sadarbības aspektos ar pašvaldību savienību. Savienības vecākā padomniece Lisa Spikkeland iepazīstināja ar pētījuma rezultātiem demokrātijas jautājumos, un sabiedrības un politiķu sadarbības konceptu korupcijas mazināšanai. Savukārt projektu koordinatore Anne Berit Rafoss iedvesmoja un dalījās ar Vecumam draudzīgas sabiedrības (Age-Friendly societies) veidošanās attīstību Norvēģijā.

Elverum pašvaldības pārstāvji, piedāvāja plašu programmu, kuras ietvaros starptautisko projektu koordinatora Alf Kristian Enger, kultūras departamenta vadītājas Line Rustad, Ilgtspējīgas attīstības departamenta projektu vadītājas Ane Tange, vicemēra Eldri Svisdal un padomnieka vietnieku Aasmund Hagen vadībā Ropažu delegācijai piedāvāja iepazīties ar pašvaldības un sabiedrības sadarbības nozīmīgumu un pamatprincipiem.

Delegācijas pārstāvjiem bija iespēja redzēt un iepazīt izglītības iestādes un to darbības sistēmu, sporta centrus, universitāti, veselības centru, veco ļaužu dienas centru un sociālā darba politiku un sadarbības formas efektīvāka un ekonomiskāka pakalpojumu klāsta nodrošināšanai. Elverum ir viena no norvēģu pilsētām, kas piesaista lielas investīcijas, intensīvi plānojot pilsētas nākotni ilgtspējīgas attīstības gultnē, būvējot koka ēku ciematu (Eco-village Ydalir) un saimniekojot videi draudzīgi (atjaunojamo resursu izmantošana, šķiroti atkritumi, savs dabīgais dzeramais ūdens, mežu atjaunošana, pasīvās mājas, elektroauto u.c.)

Tāpat kā viesošanās laikā Pyhtaa pašvaldībā Somijā, tāpat arī Oslo un Elverum Norvēģijā izveidojusies atvērtā komunikācija pavērusi ceļu starp pašvaldībām sadarbībai arī nākotnē.

Pirmie soļi, iespējams, pieredzes un izglītības apmaiņas braucieni jauniešiem Somijā, Elverum pašvaldības un iestāžu pārstāvju viesošanās Ropažu novadā jau šā gada nogalē, sadarbības stiprināšanai izglītības un sporta attīstības jautājumos.

Braucieni notiek projekta “Tilts starp sabiedrību un pašvaldību – rīki labas klientu apkalpošanas veicināšanai” (“The Bridge between society and municipality – tools to promote good customer service”) ietvaros, ko atbalsta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes grantu programma valsts pārvaldē strādājošajiem (“Baltic-Nordic Mobility for Public Administration 2019”). Projekta būtība: darbinieku kapacitātes celšana komunikācijas uzlabošanai starp pašvaldību un iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros komandējumos devās priekšsēdētāja vietniece Renāte Gremze, izpilddirektore Signe Grūbe, dienas centru vadītāja Daiga Jokste, sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča un speciāliste Liene Mihailova, juridiskās un lietvedības daļas referente Inese Vēbere un attīstības daļas projektu vadītāja Līga Mekša. Ceļā delegāciju pavadīja arī pašvaldības šoferis Aivars Oščenkovs.

Datora versija