Pirmā partneru tikšanās projektā “Zaļie ceļi Rīga – Pleskava”

21.11.2019
Pirmā partneru tikšanās projektā “Zaļie ceļi Rīga – Pleskava”
2019. gada 17. oktobrī Viļakā noritēja projekta Nr. LV-RU-006 “Greenways Riga-Pskov” (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava) atklāšanas pasākums, kurā piedalījās abu valstu partneri. Pasākuma laikā katrs partneris iepazīstināja ar sevi, savu novadu (rajonu), kā arī definēja savu lomu projektā, norādot aktivitātes, kuras tiks veiktas projekta laikā.

Vienlaikus, tika pārrunāti arī tehniskie jautājumi, proti, kādas ir programmas prasības, kāda ir atskaitīšanas kārtība u.c. jautājumi. Partneri vienojās par darba uzsākšanu pie informācijas apkopošanas, lai sagatavotu zaļā ceļa kopējo karti un mazās kartes pa maršrutu posmiem.

Projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību programmas teritorijā, piedāvājot jaunu videi draudzīgu un ilgtspējīgu tūrisma produktu. Visā programmas teritorijā ir iespējams identificēt kopīgu un īpašu dabas un kultūras mantojuma grupu, kura, atbildīgi izmantota, var sniegt vērtīgu ieguldījumu esošajā tūrisma kapitālā un palielināt ekonomisko aktivitāti. Viens no labākajiem veidiem kā šos resursus izmantot ir veidot “zaļos ceļus”– nemotorizētus pastaigām un riteņbraukšanai piemērotus koridorus, kas ir veidoti tādās bijušo dzelzceļa līniju, upju kanālu un meža stigu vietās, kuras veicina tūristu piesaisti reģionā uz ilgāku laiku. "Zaļo ceļu" iekārtošanai tiks veikti attīrīšanas darbi no krūmiem un atkritumiem, tiks uzstādītas informatīvas plāksnes, atpūtas vietas, atkritumu konteineri, velo novietnes. Tiks veikti arī infrastruktūras uzlabojumi tūrisma centros, kas atrodas "zaļo ceļu" tuvumā. Tādējādi tiek palielināta ne tikai tūristu plūsma reģionos, bet arī kopējā ekonomiskā aktivitāte, kas pastarpināti saistīta ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu. Galvenās projekta aktivitātes ir veikt ieguldījumus “zaļo ceļu” izveidošanā un infrastruktūras uzlabošanā, kā arī vienota tūrisma maršruta izveide un popularizēšana. Projekta īstenošanas laikā no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam tiks nomarķēts jauns zaļais velo maršruts ~ 400 km garumā no Rīgas līdz Pleskavai.

Projekta vadošais partneris ir Viļakas novada dome. Sadarbības partneri: Vidzemes tūrisma asociācija, Pleskavas reģiona tūrisma komiteja, Pleskavas rajona administrācija, Ostrovas rajona administrācija, Pitalovas rajona administrācija, Palkinas rajona adminstrācija, Balvu novada pašvaldība, Gulbenes novada dome, Ērgļu novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldība un Ropažu novada pašvaldība. Projekta asociētais partneris ir Latvijas zaļo ceļu asociācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

 Sanita Upīte,

Ropažu novada pašvaldības

Attīstības daļas projektu vadītāja

Datora versija