Policija aicina nenovietot automašīnas zaļajā zonā

24.01.2020
Policija aicina nenovietot automašīnas zaļajā zonā
Ropažu novada pašvaldības policija apsekojot novada ciemus konstatējusi, ka vairākos ciemos iedzīvotāji automašīnas novieto zaļajā zonā, tādējādi pārkāpjot gan Ceļu satiksmes noteikumus, gan Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību Ropažu novadā.

Atbilstoši CSN 141. punktam transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta tikai speciāli paredzētās stāvvietās, bet ja tādu stāvvietu nav vai ja tās ir aizņemtas, transportlīdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu.

Savukārt Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Ropažu novadā” 21. punkts nosaka, ka par braukšanu parka teritorijā, zālājiem, peldvietā, vai autotransporta novietošanu uz zālājiem vai apstādījumos, kā arī mazgāšanu šajās teritorijās, izņemot vietās, kur tas atļauts, var tikt uzlikts sods no 7 līdz 75 eiro apmērā.

Rūpējoties par apkārt esošo vidi un tās saglabāšanu, kā arī par sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu, Ropažu novada pašvaldības policija aicina novada iedzīvotājus novietot automašīnas tām paredzētās stāvvietās, bet, ja tās ir aizņemtas un tādu nav, novietot automašīnas tā, lai tās netraucētu pārvietošanos citiem ciematu iedzīvotājiem un autobraucējiem, kā arī lai tās nebojātu ciematu zaļo zonu teritorijas.

Noteikumu neievērošanas gadījumā Ropažu novada pašvaldības policija, vispirms, izteiks brīdinājumu, savukārt fiksējot atkātotu pārkāpumu automašīnu īpašniekiem tiks piemērots sods.

Datora versija