Projekts “Labie darbi nākotnē” noslēdzies

13.01.2020
Projekts “Labie darbi nākotnē” noslēdzies
Ropažu novada pašvaldībā tika īstenots “Eiropas Solidaritātes korpusa” Brīvprātīgā darba projekts „Labie darbi nākotnei”, kura ietvaros no 2019.gada 21.maija līdz 2019.gada 19. decembrim Ropažu novadā uzturējās Arturs Stadniks, jaunietis no Ukrainas.

Projekts ir īstenots veiksmīgi. Projekta laikā tika veicināta jauniešu iesaiste sabiedriskajās aktivitātēs; veicināta vietējo jauniešu starpkultūru komunikācija un  popularizēts Eiropas brīvprātīgo darbs jauniešu vidū. Tas notika caur dažādiem pasākumiem un aktivitātēm, kuras Arturs organizēja vai aktīvi iesaistījās. Liels Artura ieguldījums bija Dienas centru aktivitāšu organizēšanā gan bērniem un jauniešiem, gan dažkārt arī senioriem. Ļoti vērtīga un veiksmīga bija labdarības akcija, kur novada jaunieši palīdzēja praktiskos darbos Silakroga senioriem. Tāpat Arturs līdzdarbojās arī jauniešu kustības ‘’EU, ROPAŽI!”” aktivitātēs un citos novada pasākumos. Ropažu vidusskolā vadīja TEDed klubu, caur kuru mūsu jauniešiem bija iespēja uzlabot angļu valodas zināšanas. Vērtīgs ieguvums un pieredze ir ne tikai mūsu novada sabiedrībai, it īpaši jauniešiem, bet arī pašam brīvprātīgajam. Arturs, atskatoties uz projektā piedzīvoto, min, ka šis projekts viņam bija ļoti laba pieredze, caur kuru viņš vairāk iepazina sevi, savas stiprās un vājās puses.  Kā arī ieguva daudz jaunus draugus un kontaktus, uzlaboja komunikācijas prasmes un organizatoriskās spējas. Kā arī liels prieks par to, ka viņš atgriežoties savā mītnes valstī Ukrainā, plāno turpināt strādāt Eiropas brīvprātīgo projektu jomā nevis kā brīvprātīgais, bet gan kā mentors un koordinators. Lai veicas Arturam viņa tālākajā darbībā un sakām milzīgu paldies par viņa ieguldījumu mūsu novadā.

Jaunieši! Ja ir radusies interese par šāda veida projektiem, droši rakstiet un jautājiet  (jauniesi@ropazi.lv) Iespējams kāds no jums arī varētu doties interesantā piedzīvojumā un gūt pieredzi citā valstī, darbojoties kā brīvprātīgais.

 

Jaunatnes lietu speciālists

Ilvars Ieviņš

 

 

Datora versija