Ropažu novada pašvaldībā ir viena kapitālsabiedrība - SIA Vilkme

17.02.2020
Ropažu novada pašvaldībā ir viena kapitālsabiedrība  - SIA Vilkme
No 2020.gada 1.februāra Ropažu novada teritorijā ir viena kapitālsabiedrība - SIA Vilkme. Saskaņā ar 2020.gada 23.janvāra LR Uzņēmuma reģistra lēmumu komercreģistrā ir ierakstīta reorganizāciju – apvienošanu, pievienojot komercsabiedrībai SIA "VILKME" komercsabiedrību Ropažu novada "CIEMATS" SIA.

Kādēļ tika veikta reorganizācija?

Ropažu novada pašvaldības teritorijā vēsturiski bija izveidojušās divas kapitālsabiedrības SIA Vilkme un SIA Ciemats, kuras Ropažu novadā veica daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, siltumapgādes nodrošināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, ūdens sistēmas apsaimniekošanu, ceļu uzturēšanu un dažāda veida remontdarbus. Ir būtiski, lai šie pakalpojumi tiktu sniegti kvalitatīvi un par tiem gan iedzīvotāji, gan pati pašvaldība maksātu samērīgu cenu. Tādēļ 2019.gadā  Ropažu novada Dome nolēma, ka lai nodrošinātu Ropažu novada pašvaldības resursu ekonomiju un nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, ir lietderīgi reorganizācijas ceļā apvienot abas kapitālsabiedrības vienā – SIA Vilkme.

Kā šīs izmaiņas ietekmē Ropažu novada iedzīvotājus?

SIA Vilkme pārņem visas SIA Ciemats saistības. Sakārtojot iekšējās sistēmas un centralizējot resursu sagādi,tiks uzlabota pakalpojumu kvalitāte.

Kāda ir jaunā SIA Vilkme struktūra? Kam jautāt, ja rodas jautājumi?

Jaunā SIA Vilkmes struktūra sastāv no četrām sadaļām.

 

Valdes locekļa pienākumus un administrācijas vadību līdz noslēgsies konkurss uz valdes locekļa amatu pilda Guntis Gasons. Viņa tiešā vadībā ir arī ražošanas un tehniskā daļa, kas nodrošina un koordinē siltumapgādes, ūdenssaimniecības un kanalizācijas darbus Ropažu novada teritorijā. Par šīs daļas darbu atbild Guntis Gasons (kontakttelefons +37129294730; vilkme@ropazi.lv).

Jaunajā struktūrā ir precīzi nodalīta Namu apsaimniekošanas daļa Tās darbu vada Sigita Čudare (kontakttelefons +37126335737; sigita.cudare@ropazi.lv). Ēku pārzinis Muceniekos, Silakrogā un Zaķumuižā ir Andris Smidrovskis un ēku pārzinis Ropažos, Tumšupē. Augšciemā, Kākciemā ir Andris Ezertēvs.

Savukārt par transporta, remonta un labiekārtošanas darbiem kapitālsabiedrībā atbild Valdis Šīrants (kontakttelefons +37129456770; valdis.sirants@ropazi.lv). Šī komanda atbild par Ropažu novada publiskās teritorijas sakopšanu, atkritumu apsaimniekošanu un ceļa tīkla uzturēšanu.

Informatīvais tālrunis dažādu jautājumu noskaidrošanai – 67901050.

 

Kas notiek šobrīd un kas notiks tālāk?

Turpinās visi iesāktie darbi. Papildus tiek sakārtoti procesi un funkcijas, kas un kādā veidā tiek nodots no pašvaldības puses kapitālsabiedrībai, notiek intensīvs darbs pie SIA Vilkmes iekšējo procesu sakārtošanas, lai uzlabotu iedzīvotājiem pakalpojumu kvalitāti.

 

SIA “Vilkme” rekvizīti un kases darba laiks

SIA “VILKME”­­­­­­­­­­­­­­, Reģ.nr.40103073411

Zaķumuiža, Ropažu novads, Vidzemes prospekts 8-1, LV-2135

tālr. 67901050, 27850625, fakss 67958244

A/S “SEB banka” LV27UNLA0001001609515

A/S “SWEDBANK” LV13HABA0551022486614

vilkme@ropazi.lv

Pašreizējie konti darbosies vēl 3 mēnešus, lūdzu veikt maksājumus uz jaunajiem kontiem, maksājuma uzdevumā norādot rēķina Nr. un klienta Nr.

 

Kases darba laiki:

Ropažos: trešdienās - 8:00-12:00; 13:00 - 16:30

Tumšupē:  19.februārī, 18. martā - 12:10-13:00

Zaķumuižā, ceturtdienās - 9:00-16:00

Silakrogā: pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās - 8:00-12:00

Muceniekos:  ceturtdienās - 13:30-16:30

 

Signe Grūbe,

Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektore

Datora versija