Ropažu novada pašvaldības policija veikusi atkārtotu nekustamo īpašumu apsekošanu Ropažu novada ciemos.

28.08.2019
Ropažu novada pašvaldības policija veikusi atkārtotu nekustamo īpašumu apsekošanu Ropažu novada ciemos.
Pagājušajā nedēļā Ropažu novada pašvaldības policija kopā ar Valsts policijas Salaspils iecirkņa Ropažu novada administratīvās teritorijas nodaļas inspektoriem veica plānveida apsekošanas Ropažu ciemos.

Apsekošanas laikā pašvaldības policija sastādīja vairākus vietas apskates protokolus uz kuru pamata tika ierosinātas administratīvā pārkāpuma lietas par Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14 “Par Ropažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” neievērošanu un pārkāpumiem, kā arī veica preventīvas pārrunas ar sastaptajiem ciemu iedzīvotājiem par nekustamā īpašuma uzturēšanas pamatprincipiem.

Uz šo brīdi kopumā ir ierosinātas četrpadsmit administratīvā pārkāpuma lietas par nekustamā īpašuma uzturēšanas noteikumu neievērošanu.

Atgādinām, ka nekustamā īpašnieka pienākums ir:

  • Nepieļaut atkritumu, būvgružu, metāllūžņu un zaru uzkrāšanos īpašumā;
  • Nodrošināt regulāru zāliena pļaušanu – zāliena vidējais augstums nedrīkst pārsniegt 20 cm;
  • Noslēgt līgumu par atkritumu savākšanu un izvešanu ar atkritumu apsaimniekotāju;
  • Pie nekustamā īpašuma izvietot īpašumu nosaukumu vai numerācijas plāksni;
  • Sekot, lai koku un krūmu zari no īpašuma teritorijas nepāraugtu pašvaldības ielu un ceļu nodalījumu joslā, tādā veidā apgrūtinot redzamību.

Par Saistošajos noteikumos noteikto prasību neievērošanu Pašvaldības policija var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu: fiziskām personām līdz 350 EUR, juridiskām personām – līdz 1400 EUR.

Šāda pašvaldības policijas rīcības pamatā ne tikai sodīt likuma pārkāpējus, bet censties veidot izpratni iedzīvotāju vidū par nekustamā īpašuma uzturēšanu un līdzatbildību par novada vizuālo kopskatu.

 

Datora versija