Ropažu novadā pirmo reizi ir veikti rekultivācijas darbi daļā no dolomīta atradnēm “Tūrkalne”.

05.09.2019
Ropažu novadā pirmo reizi ir veikti rekultivācijas darbi daļā no dolomīta atradnēm “Tūrkalne”.
Ropažu novada pašvaldības pārstāvji kopā ar derīgo izrakteņu izstrādātāju AS “Siguldas būvmeistars” pārstāvi, un Valsts vides dienesta pārstāvjiem apsekoja rekultivētās teritorijas un pieņēma veiktos darbus.

Daļā no dolomīta atradnēm “Tūrkalne” ir beigusies dolomīta izstrāde un saskaņā ar Dolomīta karjera “Tūrkalne” izstrādes un rekultivācijas projektu, izstrādāto karjeru teritorijās pēc derīgo izrakteņu izstrādes beigām, ir jāveic labiekārtošanas un teritorijas atjaunošanas darbi. Rekultivācijas darbu rezultātā teritorijā izveidotas trīs ūdenstilpnes. Ap ūdenstilpnēm tika piebērta un izlīdzināta teritorija, kā arī saglabātas un uzlabotas divas brauktuves, kuru virsma noklāta ar dolomīta šķembu slāni.

Divas trešdaļas rekultivētās teritorijas pieder privātpersonai, savukārt viena trešdaļa Ropažu novada pašvaldībai. Par izveidoto ūdenstilpņu tālāko izmantošanu īpašniekiem skaidra redzējuma vēl nav.

 

Datora versija