Tiks uzsākta projekta “Zaļais ceļš Rīga – Pleskava” realizācija

26.06.2019
Tiks uzsākta projekta “Zaļais ceļš Rīga – Pleskava” realizācija
Ir apstiprināts Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Zaļā tūrisma ceļu attīstība Latvijas un Krievijas pierobežas reģionā, izveidojot vienotu ilgtspējīgu attīstību mazām pilsētām un lauku teritorijām”.

Projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību programmas teritorijā, piedāvājot jaunu videi draudzīgu un ilgtspējīgu tūrisma produktu. Projektā iesaistīti 12 partneri - 7 no Latvijas un 5 no Krievijas. Ropažu novada pašvaldība kop ā ar Ogres un Ērgļu novada pašvaldībām strādās pie tā, lai attīstītu bijušo Rīga (Cekule) -Ērgļi dzelzceļa posmu, kas jau šobrīd ir iecienīts velobraucēju vidū. Projekta laikā tiks izveidoti un uzstādīti 5 infostendi, tiks uzstādīts tūristu skaitītājs, izvietotas 25 ceļa zīmes, veikti ieguldījumi Kangaru stacijā un veikti labiekārtošanas darbi dzelzceļa līnijas posmā. Galvenās projekta aktivitātes ir vērstas uz ieguldījumu veikšanu “zaļo ceļu” izveidošanā un infrastruktūras uzlabošanā, kā arī vienota tūrisma maršruta izveide un popularizēšana.

Ilgus gadus pamestas dzelzceļa līnijas pārtop par velosipēdistu un gājēju ceļiem. Tiek veidoti nemotorizētu transportlīdzekļu koridori, kas ir veidoti tādās bijušo dzelzceļa līniju, upju kanālu un meža stigu vietās, kuras veicina tūristu piesaisti reģionā. Latvijā jau ir labās prakses piemēri kā bijušās dzelzceļa līnijas tiek pielāgotas velobraucējiem un kājāmgājējiem, kā piemēru, var minēt Kocēnu un Limbažu novadu.

Eiropas prakse rāda, ka bijušajos dzelzceļu posmos, kas pielāgoti velobraucējiem un kājāmgājējiem, veidojas pakalpojumi, proti, līnijas tuvumā ir attīstījusies uzņēmējdarbība, ir iespēja paēst, padzert kafiju un pārnakšņot. Bijušās dzelzceļa stacijas arī tiek pielāgotas šādiem mērķiem.

Projekts ilgs 2 gadus, kura laikā veiksim infrastruktūras izveidi un sagaidām, ka ar projekta realizāciju patiesībā viss tikai sāksies.

Sanita Upīte,

Ropažu novada pašvaldības

Attīstības daļas vadītāja 

 

Datora versija