Vienojas par galvenajiem valsts nozīmes ceļu apsaimniekošanas risinājumiem Ropažu novadā

19.02.2020
Vienojas par galvenajiem valsts nozīmes ceļu apsaimniekošanas risinājumiem Ropažu novadā
Ropažu novada aktuālo valsts un reģionālo autoceļu apsaimniekošanai tiek rasti konstruktīvi un saprātīgi risinājumi.

Lai izdiskutētu aktuālākos valsts nozīmes ceļu apsaimniekošanas jautājumus klātienē, šodien Ropažu novada pašvaldībā viesojās un ar Ropažu novada pašvaldības vadības pārstāvjiem – domes priekšsēdētāju Zigurdu Blauu, domes priekšsēdētāja vietnieku infrastruktūras jautājumos Jāni Ķezi, domes priekšsēdētāja vietnieci izglītības un attīstības jautājumos Renāti Gremzi, pašvaldības Izpilddirektori Signi Grūbi – tikās VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīgas ceļu rajona direktors Ivars Munkers un Rīgas ceļu rajona Rīgas nodaļas vadītājs Dzintars Sibulis.
Tikšanās laikā tika pārrunāti vairāki novadam aktuāli ceļu apsaimniekošanas jautājumi, kā piemēram, valsts reģionālā autoceļa P 10 ceļu aizsargjoslas kopšana un uzturēšana, lai saglabātu vienu no svarīgajām Ropažu ciema identitātes sastāvdaļām - Latvijā garāko ābeļu aleju, tika aktualizēts jautājums par nepieciešamajiem autobusu pieturvietu uzlabojumiem, valsts reģionālā autoceļa V75 Ropaži – Griķukrogs uzturēšanas darbi u.c.
Tikšanās noritēja ļoti konstruktīvi ar abu pušu paustu ieinteresētību turpmāk veidot ciešāku sadarbību gan savstarpējās informācijas apmaiņā, gan nepieciešamo veicamo darbu plānošanā un realizēšanā, vienojoties, ka jau visdrīzākajā laikā VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” un Ropažu novada pašvaldības pārstāvji kopīgi apsekos situāciju valsts nozīmes ceļu apsaimniekošanas jomā klātienē uz vietas un pārrunās nepieciešamo darbu izpildes iespējas.

Datora versija