Ropažu novada «Ciemats» SIA

Kontakti

Grāmatvedība
+371 67901051

Guntis Gasons, valdes loceklis 
Tālr. +371 29289765


Elita Ešmite, biroja vadītāja
Tālrunis/fakss +371 67901050, ciemats@ropazi.lv
Pieņemšanas laiks: katru darba dienu no 9:00—12:00 un 13:00—16:00

Sigita Čudare, projektu vadītāja
+371 26 335 737, ciemats.projekti@inbox.lv


Guntis Gasons, galvenais enerģētiķis
+371 29294730

Jānis Gaigals, elektriķis/automātiķis
+371 29130688 

PVN reģistrācijas numurs: LV40003237420
Bankas: 
a/s «SEB banka», kods UNLALV2X, konts LV02UNLA0003001609218
a/s «Swedbank», kods HABALV2X, konts LV18HABA0551027977597

Darba laiks

Katru darbu dienu

8:00–12:00, 13:00–17:00

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un komunālo pakalpojumu sniegšana Muceniekos, Ropažos, Silakrogā un Tumšupē.

Ūdens skaitītāju rādījumi jāiesūta līdz katra mēneša 30. datumam, nosūtot tos uz e–pastu ciemats.rekini@inbox.lv.

Datora versija