Disku golfs Ropažu novadā (Nr. 19-04-AL27-A019.2204-000001)

Zaķumuižas stadionā un tam piegulošajā meža teritorijā plānots uzstādīt 9 stacionārus ķērājgrozus, informācijas stendus un iegādāt 20 disku golfa disku komplektus tuvai, vidējai un tālai distancei. Laukums tiks ierīkots atbilstoši Pasaules Disku golfa federācijas standartiem un sertifikācijām, kas ļaus laukumu nākotnē paplašināt un tajā rīkot augstvērtīgas sacensības. Līgums par pakalpojuma izpildi un laukuma ierīkošanu noslēgts ar SIA "Baltic Disc Golf".

Projekts iesniegts ELFLA atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju” rīcības 2.1 “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai, tajā skaitā jauniešu aktivitāšu veicināšanai” ietvaros.

Fonds: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Vadošā iestāde: Lauku atbalsta dienests (LAD)

Projekta kopējās plānotās izmaksas: EUR 9034,49

Publiskais finansējums (90%): EUR 8131,04

Pašvaldības līdzfinansējums (10%): EUR 903,45

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2020. - 30.06.2020.

Projekta vadītāja: Līga Mekša

Kontaktinformācija:  liga.meksa@ropazi.lv , t. 67918553

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

Datora versija