Civilā aizsardzība

Ropažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs - Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vita Paulāne; tālr. 26455773, 67910650, e-pasts: vita.paulane@ropazi.lv 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki, kuri Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus:
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētaja vietnieks Ainārs Vaičulens; tālr. 28711252, 67910771, e-pasts: ainars.vaiculens@ropazi.lv 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona Krišjānis Mincenbergs; tālr. 29171396, e-pasts: krisjanis.mincenbergs@vugd.gov.lv 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona Zahars Vorobjovs; tālr. 22038036, e-pasts: zahars.vorobjovs@vugd.gov.lv 

Ņemot vērā iespējamos apdraudējumus Ropažu novada pašvaldības teritorijā, darbam Komisijā deleģēti šādi valsts un pašvaldību iestāžu un komercsabiedrību pārstāvji:


Ropažu novada Stopiņu pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Grunde;
Ropažu novada Garkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Lauris Lielbārdis;
Ropažu novada Ropažu pagasta pārvaldes vadītājs Zigurds Blaus;
Ropažu novada Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs Juris Jakubovskis;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Maksims Griščenko;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Jeļena Toca;
Ropažu novada Stopiņu pagasta Darba un civilās aizsardzības speciālists Jānis Miķelsons;
Ropažu novada Stopiņu pagasta pašvaldības policijas priekšnieks Ainārs Bērcis;
Ropažu novada Garkalnes pagasta policijas priekšnieks Ivars Mazurs;
Ropažu novada Ropažu pagasta policijas pārstāvis Reinholds Uškāns;
Ropažu novada Stopiņu pagasta Sociālā dienesta vadītājs Ruta Leišavniece;
Pašvaldības aģentūras “Saimnieks” direktors Jānis Koponāns;
Pašvaldības aģentūras “Saimnieks” Transporta un labiekārtošanas nodaļas vadītājs Atis Senkāns;
SIA “Vilkme” pārstāvis Sigita Čudare;
SIA “Garkalnes Komunālserviss” pārstāvis Harijs Lieljuris;
SIA “Garkalnes ūdens” pārstāvis Gundars Krievs;
SIA “Garkalnes inženiertīkli” pārstāvis Klāvs Zīberts;
SIA “Vangažu namsaimnieks” pārstāvis Māris Keišs;
SIA “Vangažu avots” pārstāvis Kārlis Spravņiks;
Pašvaldību aģentūras “Stopiņu ambulance” vadītāja Vija Ikauniece;
Valsts vides dienesta pārstāvji, Piesārņojuma kontroles daļas vadītājs Kalvis Avotiņš, Liene Ābele aizvieto –  direktora vietniece Valsts vides dienesta Operatīvās koordinācijas centrs;
AS “Sadales tīkls” pārstāvji, Ķekavas tīklu nodaļas vadītājs Dainis Ēvele Siguldas tīklu nodaļas vadītājs Kārlis Sproģis;
AS “Augstsprieguma tīkls” pārstāvis, Tehniskās ekspluatācijas departamenta vadītājs Aivars Kapče;
Zemessardzes pārstāvis, ZS 19.kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris Kaspars Auzenbahs; 
Valsts meža dienesta pārstāvis, Rīgas reģionālās virsmežniecības Ropažu nodaļas vecākais mežzinis Jānis Ozoliņš;
Valsts Policijas pārstāve, VP RRP Salaspils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšniece Enija Kalniņa;
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāve, LVĢMC Prognožu un Klimata daļas Prognožu nodaļas vadītāja Laura Krūmiņa. 

Dokumenti

Ropažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums
.pdf
06.09.2021
Datora versija