Domes ārkārtas sēde, 19.08.2021.

Domes sēdes protokols nr. 9, 19.08.2021.
.pdf
24.08.2021
19.08.2021., Domes sēdes protokola nr. 9, 4. pielikums "Paskaidrojuma raksts par Ropažu novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam"
.pdf
24.08.2021
19.08.2021., Domes sēdes protokola nr. 9, 4. pielikums "Ropažu novada pašvaldības ilgtermiņa saistību apmērs 2021.gadam"
.pdf
24.08.2021
19.08.2021., Domes sēdes protokola nr. 9, 3. pielikums "Ropažu novada ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma plāns 2021.-2023.gadam"
.pdf
24.08.2021
19.08.2021., Domes sēdes protokola nr. 9, 2. pielikums "Ropažu novada pašvaldības apvienotā budžeta izdevumi 2021. gadam"
.pdf
24.08.2021
19.08.2021., Domes sēdes protokola nr. 9, 1. pielikums "Ropažu novada pašvaldības apvienotā budžeta ieņēmumi 2021. gadam"
.pdf
24.08.2021
Domes ārkārtas sēdes darba kārtība, 19.08.2021.
.pdf
19.08.2021
Datora versija