Domes sēde, 01.09.2021.

Ropažu novada domes sēdes 01.09.2021. lēmuma nr.33 pielikums "Garkalnes novada Attīstības programmas aktualizēto Investīciju plānu 2020.-2022.gadam."
.pdf
14.09.2021
Ropažu novada domes sēdes lēmumi, 01.09.2021.
.pdf
14.09.2021
Domes sēdes protokols nr. 10, 01.09.2021.
.pdf
09.09.2021
Domes sēdes darba kārtība, 01.09.2021.
.pdf
30.08.2021
Datora versija