Domes sēde, 15.09.2021.

Pielikums nr. 74. 4. līnija 5, 4. līnija 3, Skuķīši, Garkalnes pagasts
.pdf
27.09.2021
Pielikums nr.75. Mazā Apogu iela 9, Mazā Apogu iela 11, Suži, Garkalnes pagasts
.pdf
27.09.2021
Pielikums nr.77. Saulstaru iela, Garkalnes pagasts
.pdf
27.09.2021
Pielikums. Ropažu novada pašvaldības Iepirkumu plāns no 01.07.2021. līdz 31.12.2021.
.pdf
27.09.2021
Ropažu novada domes 15.09.2021 sēdes lēmumi
.pdf
27.09.2021
Ropažu novada 15.09.2021 domes sēdes protokols
.pdf
27.09.2021
Domes sēdes darba kārtība, 15.09.2021.
.pdf
13.09.2021
Datora versija