Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par jauno novada ģerboni

09.09.2021
Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par jauno novada ģerboni
Ropažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par to, kādam jābūt jaunā Ropažu novada ģerbonim.

Likums paredz, ka jaunajiem novadiem pēc administratīvi teritoriālās reformas jāizstrādā jauni ģerboņi. Pirmajā Ropažu novada domes sēdē, iepriekšējo novadu ģerboņi tika atzīti par spēku zaudējušiem, tie tiks pārstrādāti un saglabāti kā pagastu simboli – Stopiņu pagasta, Ropažu pagasta, Garkalnes pagasta. Vangažu pilsētas ģerbonis ir spēkā esošs.

Lai izstrādātu jauno Ropažu novada ģerboni, aicinām iedzīvotājus iesaistīties un izteikt savu viedokli – kādiem simboliem, grafiskajiem vai heraldikas elementiem būtu jābūt jaunajā ģerbonī?

Savus ieteikumus aicinām sūtīt uz e-pasta adresi: gerbonis@ropazi.lv līdz 28. septembrim.

Valsts Heraldikas komisija, veidojot jaunus novadu ģerboņus iesaka ņemt vērā dažus nosacījumus -  tiešā veidā neizmantot nevienu no eksistējošiem apstiprinātiem un reģistrētiem ģerboņiem; par pamatu var izmantot kādas no līdzšinējo ģerboņu figūrām; vai ieviešot heraldiskus lauzumus; vai apvienojot vairāku eksistējošu ģerboņu fragmentus.

Ropažu novada pašvaldība

Datora versija