Kā veikt maksājumu par nekustamā īpašuma nodokli?

09.08.2021
Kā veikt maksājumu par nekustamā īpašuma nodokli?
Lai veiktu maksājumus par nekustamo īpašuma nodokli, kā saņēmējs ir jānorāda: ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA, reģistrācijas nr. 90000067986.

Lai veiktu maksājumus par nekustamo īpašuma nodokli, kā saņēmējs ir jānorāda:
ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA, reģistrācijas nr. 90000067986.

Maksājumus var veikt kādā no bankām:

  • AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konts LV79UNLA0033300130908
  • AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV91HABA0551024208997
  • AS "Luminor Bank", kods RIKOLV2X, konts LV76RIKO0002013196683

Ja maksājumu nav iespējams veikt elektroniski, to var izdarīt arī pagastu pārvalžu kasēs:

Stopiņu pagastā: Ulbrokā, Institūta ielā 1a;

Ropažu pagastā: Ropažos, Sprota ielā 1;

Vangažu pilsētā: Meža ielā 1, Vangažos;

Garkalnes pagastā: Brīvības gatvē 455, Rīgā.

 

Datora versija