Kontakti

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA
Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Tālrunis: 66954851
E-pasts: novada.dome@ropazi.lv

Stopiņu pagasta pārvalde, tālr. 66954851, pārējā kontaktinformācija šeit: STOPIŅU PAGASTS
Ropažu pagasta pārvalde, tālr. 67918666, 
pārējā kontaktinformācija šeit: ROPAŽU PAGASTS
Garkalnes pagasta pārvalde, tālr. 67800918,
pārējā kontaktinformācija šeit: GARKALNES PAGASTS
Vangažu pilsētas pārvalde, tālr. 67995650, 
pārējā kontaktinformācija šeit: VANGAŽU PILSĒTA

REKVIZĪTI:
Ropažu novada pašvaldība
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Reģ.nr. LV90000067986

  • AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konta nr. LV79UNLA0033300130908
  • AS Swedbanka, kods HABALV22, konta nr. LV91HABA0551024208997
  • AS Luminor, kods RIKOLA2X, konta nr. LV76RIKO0002013196683

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
Pirmdiena      11:00-13:00 / 14:00-19:00 
Ceturtdiena    9:00-13:00 / 14:00-18:00 

DARBA LAIKS:
Pirmdiena      9:15-13:00  /  13:45-19:00
Otrdiena        8:30-13:00  /  13:45-17:00
Trešdiena       8:30-13:00  /  13:45-17:00
Ceturtdiena    8:30-13:00  /  13:45-18:00
Piektdiena      8:30-13:00  /  13:45-16:00

ROPAŽU NOVADA DOME

Priekšsēdētāja Vita Paulāne
Tālrunis: 
26455773, 67910650
E-pasts:
vita.paulane@ropazi.lv

Priekšsēdētājas pirmais vietnieks Ainārs Vaičulens
Tālrunis: 28711252, 67910771
E-pasts: ainars.vaiculens@ropazi.lv

Priekšsēdētājas otrais vietnieks Haralds Burkovskis
Tālrunis: 29411630
E-pasts: haralds.burkovskis@ropazi.lv

Priekšsēdētājas trešais vietnieks Hosams Abu Meri
E-pasts:
hosams.abumeri@ropazi.lv 

Izpilddirektors Maksims Griščenko
Tālrunis: 67910095, 26131434
E-pasts: maksims.griscenko@ropazi.lv

Izpilddirektora vietniece Jeļena Toca
Tālrunis: 67800920
E-pasts: jelena.toca@ropazi.lv 

Sekretāre 
Tālr. 67910518, 66954851
E-pasts: novada.dome@ropazi.lv

Kontakti medijiem
Tālr. 27854570
E-pasts: inese.skrastina@ropazi.lv

Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departaments

Uzņēmējdarbības attīstības konsultants Guntars Kniksts
Tālr. 29255606
E-pasts: guntars.kniksts@ropazi.lv 

 

Datora versija