Iekšējie noteikumi

9 27.10.2021 Ropažu novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikums
8 27.10.2021 Amatu savienošanas atļauju izsniegšanas kārtība Ropažu novada pašvaldībā
7 Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Ropažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
6 29.09.2021 Noteikumi par iepirkumu organizēšanas kārtību Ropažu novada pašvaldībā
4 29.09.2021 Ropažu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikums
5 29.09.2021 Ropažu novada pašvaldības līgumu slēgšanas un izpildes kontroles noteikumi
3 15.09.2021 Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 2021.gada 4.augusta iekšējā normatīvajā aktā “Nolikums “Par aptauju organizēšanas kārtību Ropažu novadā””
2 15.09.2021 Par kārtību, kādā iznomā pašvaldības zemi sakņu dārzu izveidošanai Ropažu novadā
1 04.08.2021 Nolikums par aptauju organizēšanas kārtību Ropažu novadā
Datora versija