Nolikumi

Ropažu novada pašvaldības nolikums. Konsolidēts.
.pdf
15.09.2021
Ropažu novada pašvaldības Vangažu vidusskolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Ulbrokas vidusskolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Stopiņu pamatskolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Ropažu vidusskolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Ropažu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” nolikums
.pdf
07.09.2021
Ropažu novada pašvaldības Garkalnes pirmsskolas izglītības iestādes “Skudriņas” nolikums
.pdf
07.09.2021
Ropažu novada pašvaldības Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” nolikums
.pdf
07.09.2021
Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde “Jancis”” nolikums
.pdf
07.09.2021
Ropažu novada pašvaldības Garkalnes pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” nolikums
.pdf
07.09.2021
Ropažu novada pašvaldības Ropažu pirmsskolas izglītības iestādes ,,Annele” nolikums
.pdf
07.09.2021
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Gaismas pamatskolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Upesleju sākumskolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes Vangažu pilsētas Mūzikas un mākslas skolas nolikums
.pdf
31.08.2021
Ropažu Sporta centra nolikums
.pdf
30.08.2021
Ropažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums
.pdf
30.08.2021
Garkalnes Sporta centra nolikums
.pdf
26.08.2021
Ulbrokas Sporta kompleksa nolikums
.pdf
26.08.2021
Īpašuma novērtēšanas un izsoles komisijas nolikums
.pdf
26.08.2021
Ropažu novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums
.pdf
26.08.2021
Ropažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Tēvzemīte“ nolikums
.pdf
26.08.2021
Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2021.gada 21.jūlija iekšējā normatīvajā aktā “Ropažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Tēvzemīte“ nolikums”
.pdf
26.08.2021
Komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikums
.pdf
18.08.2021
Ropažu novada pašvaldības pastāvīgās Iepirkumu komisijas nolikums
.pdf
29.07.2021
Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamenta nolikums
.pdf
29.07.2021
Ropažu novada pašvaldības Vangažu pilsētas teritoriālās pārvaldes nolikums
.pdf
29.07.2021
Ropažu novada pašvaldības Ropažu pagasta teritoriālās pārvaldes nolikums
.pdf
29.07.2021
Ropažu novada pašvaldības Garkalnes pagasta teritoriālās pārvaldes nolikums
.pdf
29.07.2021
Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta teritoriālās pārvaldes nolikums
.pdf
29.07.2021
Datora versija