Saistošo noteikumu grozījumi

16/21 15.09.2021 Grozījumi novada pašvaldības domes 2021.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.6/21 “Par Ropažu novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam”
13/21 01.09.2021 Grozījumi Ropažu novada domes 2021.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/21 “Ropažu novada pašvaldības nolikums”
8/21 18.08.2021 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības veidojošās bijušās Stopiņu novada pašvaldības domes 2021.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6/21 “Par Stopiņu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”
7/21 18.08.2021 Grozījumi Ropažu novada domes 2021.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/21 “Ropažu novada pašvaldības nolikums”
4/21 21.07.2021 Grozījumi Ropažu novada pašvaldības veidojošās bijušās Stopiņu novada pašvaldības domes 2021.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6/21 “Par Stopiņu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”
3/21 21.07.2021 Grozījumi Ropažu novada domes 2021.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/21 “Ropažu novada pašvaldības nolikums”
Datora versija