Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs «Mucenieki»

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs «Mucenieki»

1997.gada 2.oktobrī Latvija pievienojās 1951.gada Ženēvas konvencijai par bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Pildot savstarpējās saistības, Latvija uzsāka darbu Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra «Mucenieki» izveide. Pirmie patvēruma meklētāji centrā ieradās 1999. gada 9.janvārī.

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs «Mucenieki» izveidots Ropažu novada Muceniekos, bijušās Padomju armijas militārajā bāzē. Izmitināšanas centrs nodrošina patvēruma meklētāju un bēgļu izmitināšanu laikā, kad tiek izskatīta viņu lieta, veicina šo cilvēku adaptāciju centrā un rada priekšnosacījumus integrācijai Latvijas sabiedrībā tiem, kuri saņem bēgļa statusu.

Centrs tapis, pateicoties vairāku valstu finansiālajai palīdzībai. Naudu šī projekta realizācijai piešķīrusi ASV valdība, ANO Komisariāts bēgļu jautājumos. Zviedrijas valdība centra aprīkošanai piegādājusi mēbeles, datorus, biroja iekārtas.

56.958512,24.3822488
Datora versija