Valsts sociālās aprūpes centra «Zemgale» filiāle «Ropaži»

Valsts sociālās aprūpes centra  «Zemgale» filiāle «Ropaži»

VSAC «Vidzeme» filiālē «Ropaži» sniedz pakalpojumus klientiem, kuri ir I un II grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem. Klientiem tiek nodrošināti labiekārtoti dzīves apstākļi, trīsreizēja ēdināšana un visi nepieciešamie sociālie un medicīniskie pakalpojumi. Filiālē ir vienīgā Republikā infekcijas nodaļa.

No 2004. gada filiāle darbojas projektā «Sociālo pakalpojumu infrastruktūras pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Rīgas reģionā». Filiāles telpās tika izveidota «Pusceļa māja», kur klientiem ir iespēja apgūt un nostiprināt sadzīvē nepieciešamas iemaņas un atgriezties darba tirgū un sabiedrībā. Filiālē tiek organizētas dažādas brīva laika pavadīšanas iespējas — kultūras pasākumi, fiziskās nodarbības, dievkalpojumi, darbi dārzā. Filiālē ir liela bibliotēka, piejami preses izdevumi.

56.9806343,24.6233397
Datora versija