Apvienotā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības komitejas, Sociālo jautājumu un Finanšu komitejas sēde

Datora versija