Veselība un prieks darbojoties kopā

24.05.2021
Veselība un prieks darbojoties kopā
Pagājušajā sestdienā Kākciema sporta laukumā Bierība Sporta klubs “Brīze” noorganizēja fiziskas aktivitātes pasākuma ’’Veselība un prieks darbojoties kopā’’ ar mērķi veicināt veselīgu dzīvesveidu, rast iespēju interesentiem piedalīties dažāda veida fiziskajās aktivitātēs, nodarbojoties ar sportu un pavadot brīvo laiku saturīgi.

Veidot Ropažu novada ciema iedzīvotāju kopības sajūtu un popularizēt sportu kā veselīgu dzīvesveidu. Arī laika apstākļi sestdien bija atbilstoši sportošanai un Kākciema iedzīvotāji, vairāk gan jaunākā paaudze, varēja izbaudīt visas piedāvātās sporta aktivitātes un iepazīties ar vairākiem sporta veidiem un attiecīgiem vingrojumiem. Tiekot ar tiem galā, katrs pasākuma dalībnieks tika apbalvots ar diplomu un Ropažu novada pašvaldības sarūpētu suvenīru. Vēlos atzīmēt un pateikties Kākciema iedzīvotājiem, kuri izprotot sporta infrastruktūras nozīmīgumu savā ciemā, piedaloties Lielajā Talkā ir sakārtojuši saviem spēkiem volejbola laukumu. 

             Šo pasākumu vadīt palīdzēja Sporta kluba ‘’Brīze’’ jaunās paaudzes dalībnieki, kam jāsaka liels paldies, bet arī viņiem bija dota iespēja praktiski  darboties un iepazīties ar pasākumu vadīšanas pienākumiem un atbildību.

Nākošais pasākums notiks 29.05.2021. Tumšupē pie mājām "Zītari'. Gaidīsm lielos un mazos sportotgribētājus.

 

      Sporta kluba Brīze valdes locekle

I.Amantova

Datora versija