Latvijas dzimšanas dienas svinībās “Ropažu novada lepnums 2018” saņēma biedrības “Ropažu novada uzņēmēji” dibinātāja un valdes priekšsēdētāja Nellija Štolcermane

22.11.2018
Latvijas dzimšanas dienas svinībās “Ropažu novada lepnums 2018”  saņēma biedrības “Ropažu novada uzņēmēji”  dibinātāja un valdes priekšsēdētāja Nellija Štolcermane
Dienu pirms Latvijas valsts 100 gadu jubilejas Ropažu novadā tika godināti “Ropažu novada lepnums 2018” ieguvēji. Viena no nominācijām bija “Par uzņēmējdarbības vides attīstību Ropažu novadā”, kurā balvu saņēma biedrības “Ropažu novada uzņēmēji” dibinātāja, valdes priekšsēdētāja, sporta kompleksa “333” vadītāja, Ropažu patriote - Nellija Štolcermane.

Biedrības dibināšanu Nellija virzīja, jo novadā nebija tādas organizācijas, kas vienotu uzņēmējus un pārstāvētu viņu intereses. Katram ir savas vajadzības, ierosinājumi un idejas, un tos vieglāk un pareizāk ir risināt visiem kopā. Biedrība no dibināšanas dienas ir būtiski augusi, ņēmusies spēkā un ieguvusi atzinību gan uzņēmēju vidū, gan sadarbībā ar pašvaldību.

SIA “PERUZA” valdes loceklis Roberts Dlohi saka: “Tas, kas grib darīt, meklē iespējas, bet, kurš negrib darīt, meklē iemeslus. Nellija meklē iespējas.”  Neizsīkstošā enerģija, mērķtiecība, visam un visiem atrastais laiks un pozitīvisms ir tas, kas “dzen” Nelliju uz priekšu.

Nellijas māsa Sibilla Šlēgelmilha par Nelliju: “Tētis ir ļoti apņēmīgs un mana mamma ir ļoti stūrgalvīga, un tās divas īpašības Nelliju padara par to, kāda viņa ir!”

Nellija savā uzrunā norāda, ka viņas mērķis ir radīt apmierinātības bagātu novadu un   tā iedzīvotājus, radīt tādu vidi, lai Ropažos zāle ir viszaļākā, lai pie mums var teikt, ka novads ir cilvēkam nevis otrādi. “Radīt vidi, kurā labi jūtas ikviens - liels, mazs, jauns, vecs, milleniāls vai vienkārši citādāks, bet vidi katram.”  Viena no Nellijas spēka un uz priekšu iešanas mācībām ir tēva iemācītais “Tāda vārda ‘nevar’ nav”.  Tas viņai ir bieži palīdzējis neatkāpties no izaicinājumiem. Svarīgi, ka Nellija nav vienaldzīga: “Man tiešām nav “pie kājas” mūsu novads, mūsu bērni, mūsu attīstība, mūsu nākotne”.

Lielu paldies Nellija izsaka ģimenei, kura viņai ļauj darīt to, kas ir viņas aicinājums. Paldies Nellijas “333” darba kolektīvam, kas vienmēr atbalsta Nellijas ārpus darba idejas un avantūras. Nellijas pateicās arī Evai Haberkornei-Vimbai, Everitai Varslavānei, Renātei Gremzei, Signei Grūbei un visiem tiem, “kuri viņai tic, ļauj darīt un atbalsta, jo bez šiem trim priekšnosacījumiem tas, ko es varu un daru, nenestu augļus mums visiem.”

Biedrība, savukārt, pateicas Nellijai par uzdrīkstēšanos sākt, par drosmi un apņēmību virzīt mūsu kopīgās idejas un tikt sadzirdētiem.

 

Rakstu sagatavoja biedrība “Ropažu novada uzņēmēji” valdes locekle Everita Varslavāne

 

Datora versija