Ogres biznesa inkubators izsludina jaunu dalībnieku uzņemšanu biznesa inkubatora atbalsta programmā

16.08.2018
Ogres biznesa inkubators izsludina jaunu dalībnieku uzņemšanu biznesa inkubatora atbalsta programmā
No 3.-19. septembrim būs atvērta jaunu pieteikumu iesniegšana uzņemšanai LIAA Ogres biznesa inkubatorā (OBI). Aicinām visus Ogres, Salaspils, Ikšķiles, Ropažu, Stopiņu, Lielvārdes un Ķeguma jaunos uzņēmējus augustā un septembrī pieteikties biznesa konsultācijām, lai noskaidrotu, vai viņu veiktā uzņēmējdarbība un idejas atbilst uzņemšanai biznesa inkubatorā.

Jaunie uzņēmēji, kas nule uzsākuši savu uzņēmējdarbību, novērtē inkubatora sniegtā atbalsta priekšrocības – 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Līdz ar šo atbalstu, iespējams, straujāk attīstīties, izdarīt vairāk par konkurentiem.

Ja vēl nav skaidra biznesa plāna, bet ir šķietami lieliska biznesa ideja, aicinām pieteikties biznesa inkubatora pirmsinkubācijas programmai. Sniegsim padomu, piedāvāsim apmācības, novērtēsim biznesa ideju un palīdzēsim uzsākt uzņēmējdarbību.

Lai pieteiktos inkubācijas vai pirmsinkubācijas programmām, lūdzu, sazinieties ar Ogres biznesa inkubatora speciālistiem - zvanot vai rakstot uz e-pastu. 

Biznesa inkubators ir atvērta koprades, biroja, darbnīcu, semināru un notikumu telpa jaunajiem uzņēmējiem un biznesa ideju autoriem.

Inkubatorā var iestāties gan fiziskas personas, gan jau esošie komersanti, kas nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem. Klientiem pieejamas divu veidu atbalsta programmas: pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalsts.

Pirmsinkubācijas atbalsta ietvaros biznesa idejas autori sešus mēnešus bez maksas izmanto inkubatora koprades telpas, atvērto biroju un biroja aprīkojumu, konsultācijas, biznesa skolas apmācības un mentoru atbalstu, kā arī iespēju vēlāk pretendēt uz inkubācijas atbalstu.

Programmā ietilpst – biznesa idejas novērtējums, konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei, biznesa prasmju un iemaņu apguve, koprades telpa, uzņēmējdarbībai nepieciešamais atvērtais birojs (open office) un biroja aprīkojums, bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri, kā arī mentoru konsultācijas, kuras sniedz pieredzējuši uzņēmēji un eksperti.

Inkubācijas programmā papildu 50% līdzfinansējumam, uzņēmējiem ir iespēja pretendēt arī uz grantu (līdz 50% līdzfinansējumu) līdz 10 000 EUR pakalpojumu un līdz 5000 EUR aprīkojuma iegādes izmaksu segšanai.

Datora versija