RE:TV sižets par Zaķumuižas infrastruktūras uzņēmējdarbības attīstību

13.11.2018
RE:TV sižets par Zaķumuižas infrastruktūras uzņēmējdarbības attīstību
Darbi Zaķumuižā tiek veikti projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižā” (Nr. 3.3.1.0/18/I/002) darbības programmas “3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”” ietvaros.

Datora versija