Jaunumi novadā
Pašvaldība
Paziņojumi
Kontaktinformācija
Dome, komitejas un komisijas
Pakalpojumi
Dokumenti
Publiskie iepirkumi
Cenu aptaujas
Veidlapas, iesniegumi un izsniegtās atļaujas
Budžets un amatpersonu atalgojums
Būvvalde
E–deputāts
ES projekti
Vakances
Iedzīvotājiem
Uzņēmējdarbība
Viesiem

 
<< decembris 2014 >>
pi o t c p s sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
   
Ropažu novada pašvaldība
Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135

Reģistrācijas numurs 90000029039
Banka: a/s «Swedbank», kods HABALV22, konts LV54HABA0551013383687
Kontakttālrunis: +371 67918666 (darba laikā)
Domes dežurants: +371 67918219
Fakss: +371 67918385
E–pasts:
dome@ropazi.lv

Darba laiks
Pirmdien     9:00–13:00 13:30–19:00
Otrdien        8:30–13:00 13:30–17:00
Trešdien      8:30–13:00 13:30–17:00
Ceturtdien  8:30–13:00 13:30–18:00
Piektdien     8:30–14:00 (bez pusdienu pārtraukuma)

 
Apmeklētāju pieņemšanas dienas:

Pirmdiena
     9:00 - 13:00  14:00 - 18:30
Ceturtdiena  9:00 - 13:00  14:00 - 17:30

Domes priekšsēdētājs

Zigurds Blaus
67918450, zigurds.blaus@ropazi.lv

Domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos jautājumos
Indulis Līdacis
67918346, indulis.lidacis@ropazi.lv

Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos
Antons Cibuļskis
67186035, antons.cibulskis@ropazi.lv

Izpilddirektors

Jānis Baklāns

67918401, janis.baklans@ropazi.lv

Administrācijas vadītāja

Signe Grūbe
67918525, signe.grube@ropazi.lv

Juridiskā daļa

Oskars Ašmanis, vadītājs 
67918525, oskars.asmanis@ropazi.lv

Apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

Irēna Krote
26436685, 67186461, irena.krote@ropazi.lv

Sabiedrisko attiecību daļa

Inga Koleča, vadītāja
67918580, 29220892 inga.koleca@ropazi.lv

Agnese Ozola, speciāliste
67918580, agnese.ozola@ropazi.lv

Personālvadības un lietvedības daļa

Līva Jodzēviča
, vadītāja
67186664, liva.jodzevica@ropazi.lv

Inese Vēbere, referente
67918217, inese.vebere@ropazi.lv

Dace Malnača, iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
67918666, ropazi@ropazi.lv

Margarita Grīga, personāla lietu pārzine, arhīviste
67918330, margarita.griga@ropazi.lv

Informāciju tehnoloģijas

Jānis Rencis, datorsistēmu administrators
67918666, janis.rencis@ropazi.lv

Finanšu un grāmatvedības daļa

Agita Rubene
, vadītāja
67918532, agita.rubene@ropazi.lv

Rudīte Lejniece, grāmatvede
67918266, rudite.lejniece@ropazi.lv
 
Anna Ancena, grāmatvede
67918563, anna.ancena@ropazi.lv

Dace Ejuba, grāmatvede
67918561, dace.ejuba@ropazi.lv

Aina Bernharde, nodokļu administratore
67918573, aina.bernharde@ropazi.lv

Aina Lomanovska, kasiere
67918390, aina.lomanovska@ropazi.lv


Attīstības daļa

Valdis Valtenbergs, vadītājs
67918553, 25636630, valdis.valtenbergs@ropazi.lv

‌Sanita Upīte, projektu vadītāja
‌67918553,  29794202, sanita.upite@ropazi.lv

Sandris Krūmiņš, Jaunatnes lietu speciālists
67918553, 20383948, sandris.krumins@ropazi.lv

Saimniecības daļa

Pēteris Volkovičs
, vadītājs–šoferis
67918390


Būvvalde

Valda Lasmane, vadītāja
67918203, valda.lasmane@ropazi.lv

Ainārs Linde, vadītājas vietnieks, teritorijas plānotājs
67918205, ainars.linde@ropazi.lv

Jānis Blaus, vides pārvaldības speciālists
67918567, janis.blaus@ropazi.lv

Ieva Dišlere, pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste
67918350, ieva.dislere@ropazi.lv

Santa Vīgante, referente
67918221, santa.vigante@ropazi.lv

Aigars Hralovskis, būvinspektors
67918205, aigars.hralovskis@ropazi.lv 


Sociālais dienests
Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads LV–2135
Fakss: +371 67918437


Sarmīte Cibuļska, vadītāja
67918515, sarmite.cibulska@ropazi.lv, Socialais_dienests@ropazi.lv

Laila Spilva, sociālā darbiniece
67186962, laila.spilva@ropazi.lv

Agnese Alksne, sociālā darbiniece
67186961, agnese.alksne@ropazi.lv

Agnese Jurika, sociālā darbiniece
67918447, agnese.jurika@ropazi.lv

Līga Strode - Miķelsone, sociālais pedagogs
26392929, liga.strode@ropazi.lv

Jeļena Korsaka, izglītības psihologs
27788083, jelena.korsaka@ropazi.lv

Linda Knīsa, izglītības psihologs
25129806, linda.knisa@ropazi.lv

Administrators - 67186491

Dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas iela 13 2. stāvs, 8c kabinets, Ropaži, Ropažu novads LV–2135
tālrunis 67918522, fakss 67186491

Gunta Grinberga, vadītāja
67918522, 28327129, dzimtsaraksts@ropazi.lv
gunta.grinberga@ropazi.lv

Darba laiks
Pirmdien 9:00–13:00 14:00–15:00
Trešdien 14:00–17:00
Ceturtdien 9:00–13:00 14:00–15:00

VARAM informācija par to, kā elektroniski nokārtot ar bērna piedzimšanu saistītās formalitātes.

Bāriņtiesa
Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
67918218, 29133315, barintiesa@ropazi.lv 

Ingrīda Zunde, priekšsēdētāja
Sarmīte Cibuļska, locekle
Inessa Daukšte, locekle
Ina Baiža, locekle
Gunta Grinberga, sekretāre
67918218

Darba laiks
Pirmdien 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Ceturtdien 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Bāriņtiesas sēdes — trešdienās 16:00.


Kultūras un izglītības centrs
Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
67918582, kultura@ropazi.lv

Sanita Megere–Klevinska, vadītāja
67918571, 29224470, sanita.megere@ropazi.lv

Līga Mekša, pasākumu organizatore
67918582, 27134698, liga.meksa@ropazi.lv

Ieva Rampāne, kultūras pasākumu organizatore
67918582, ieva.rampane@ropazi.lv

Mārīte Ruze
, ēkas un apsaimniekojamās teritorijas pārzine, administratore
67918591 marite.ruze@ropazi.lv 

Ziedonis Jaunais, Zaķumuižas kultūras nama ēkas un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

Ropažu sporta centrs

Evita Eglāja, vadītāja
67918406, 29576220, evita.eglaja@ropazi.lv

Raimonds Umbraško, ēkas un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
67918406

Gaļina Bumbiere, administratore
67918406

Anita Antone, administratore
67918406

Sandra Stūrestepe, administratore
67918406

Zaķumuižas sporta zāle

Rita Krišjāne, administratore
67958498

Ilze Krišāne, administratore
67958498

Una Sīpolniece, administratore
67958498 
 

24. decembris
17:00 Ziemassvētku dievkalpojums RKIC
28. decembris
10:00 Dievkalpojums
10:00 Ropažu novada čempionāts zolītes spēlē, 12.posms
12:00 Ziemassvētku stunda Brīnumskapja skolā
29. decembris
17:30 Svētku eglīte Ropažu novada senioriem
31. decembris
21:00 Jaunā gada sagaidīšana
2. janvāris
20:40 Rīgas telpu futbola 2014./15.gada čempionāts
9. janvāris
20:40 Rīgas telpu futbola 2014./15.gada čempionāts
10. janvāris
17:30 Ropažu novada 2015.gada čempionāts galda tenisā 1.posms
11. janvāris
12:00 „Kazas darbnīca” bērniem līdz 6g.v.
13. janvāris
20:40 Rīgas telpu futbola 2014./15.gada čempionāts
16. janvāris
20:40 Rīgas telpu futbola 2014./15.gada čempionāts
17. janvāris
10:00 Ropažu novada 2015. Čempionāts novusā 1. posms
18. janvāris
19:00 Latvijas Jaunā Sieviešu basketbola līga
21. janvāris
11:00 Animācijas filmu programma bērniem Ropažos
 
Copyright © 2008 Ropaži. All rigts reserved.
Created by MB Studija »