Jaunumi novadā
Pašvaldība
Paziņojumi
Kontaktinformācija
Dome, komitejas un komisijas
Pakalpojumi
Dokumenti
Publiskie iepirkumi
Cenu aptaujas
Veidlapas, iesniegumi un izsniegtās atļaujas
Budžets un amatpersonu atalgojums
Būvvalde
E–deputāts
ES projekti
Vakances
Iedzīvotājiem
Uzņēmējdarbība
Viesiem

 
<< februāris 2016  
pi o t c p s sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
   
Ropažu novada pašvaldība
Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135

Reģistrācijas numurs 90000029039
Banka: a/s «Swedbank», kods HABALV22, konts LV54HABA0551013383687
Kontakttālrunis: +371 67918666 (darba laikā)
Domes dežurants: +371 67918219
Fakss: +371 67918385
E–pasts:
dome@ropazi.lv

Darba laiks
Pirmdien     9:00–13:00 13:30–19:00
Otrdien        8:30–13:00 13:30–17:00
Trešdien      8:30–13:00 13:30–17:00
Ceturtdien  8:30–13:00 13:30–18:00
Piektdien     8:30–14:00 (bez pusdienu pārtraukuma)

 
Apmeklētāju pieņemšanas dienas:

Pirmdiena
     9:00 - 13:00  14:00 - 18:30
Ceturtdiena  9:00 - 13:00  14:00 - 17:30

Domes priekšsēdētājs

Zigurds Blaus
67918450, zigurds.blaus@ropazi.lv

Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos

Antons Cibuļskis
67186035, antons.cibulskis@ropazi.lv

Izpilddirektors

Jānis Baklāns

67918401, janis.baklans@ropazi.lv

Administrācijas vadītāja

Signe Grūbe
67918525, signe.grube@ropazi.lv

Juridiskā un lietvedības daļa

Oskars Ašmanis, vadītājs 
67918525, oskars.asmanis@ropazi.lv

Dace Malnača, vietniece
67918525, dace.malnaca@ropazi.lv

Inese Vēbere
, referente
67918217, inese.vebere@ropazi.lv

Kristīne Krūmiņa, referente
‌67918666, ropazi@ropazi.lv

Margarita Grīga, Arhīviste - personāla lietu pārzine
67918330, margarita.griga@ropazi.lv


Sabiedrisko attiecību daļa

Inga Koleča, vadītāja
67918580, 29220892 inga.koleca@ropazi.lv

Agnese Ozola, speciāliste
67918580, agnese.ozola@ropazi.lv

Informāciju tehnoloģijas

Jānis Rencis, datorsistēmu administrators
67918666, janis.rencis@ropazi.lv

Finanšu un grāmatvedības daļa

Agita Rubene
, vadītāja
67918532, agita.rubene@ropazi.lv
 
Anna Ancena, grāmatvede
67918563, anna.ancena@ropazi.lv

Dace Ejuba, grāmatvede
67918561, dace.ejuba@ropazi.lv

Aina Bernharde, nodokļu administratore
67918573, aina.bernharde@ropazi.lv

‌Dace Babule - Kalniņa, grāmatvede - kasiere
‌67918390, dace.babule@ropazi.lv


Attīstības daļa

Valdis Valtenbergs, vadītājs
67918553, 25636630, valdis.valtenbergs@ropazi.lv

Sanita Upīte, projektu vadītāja
67918553,  29794202, sanita.upite@ropazi.lv

Sandris Krūmiņš, Jaunatnes lietu speciālists
67918553, 20383948, sandris.krumins@ropazi.lv

Autotransporta un saimniecības daļa

Pēteris Volkovičs
, vadītājs
67918390

Būvvalde

‌Maija Rinka, vadītāja
‌67918203, maija.rinka@ropazi.lv

Ainārs Linde, Teritorijas plānotājs - arhitekts
67918205, ainars.linde@ropazi.lv

Jānis Blaus, vides pārvaldības speciālists
67918567, janis.blaus@ropazi.lv

Ieva Dišlere, pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste
67918350, ieva.dislere@ropazi.lv

Santa Vīgante, Konsultants - vecākais referents
67918221, santa.vigante@ropazi.lv

Aigars Hralovskis, būvinspektors
67918205, aigars.hralovskis@ropazi.lv 


Sociālais dienests
Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads LV–2135
Fakss: +371 67918437


Sarmīte Cibuļska, vadītāja
67918515, sarmite.cibulska@ropazi.lv, Socialais_dienests@ropazi.lv

Laila Spilva, sociālā darbiniece
67186962, laila.spilva@ropazi.lv

Agnese Alksne, sociālā darbiniece
67186961, agnese.alksne@ropazi.lv

Agnese Jurika, sociālā darbiniece
67918447, agnese.jurika@ropazi.lv

Līga Strode - Miķelsone, sociālais pedagogs
26392929, liga.strode@ropazi.lv

Jeļena Korsaka, izglītības psihologs
27788083, jelena.korsaka@ropazi.lv

Linda Knīsa, izglītības psihologs
25129806, linda.knisa@ropazi.lv

Administrators - 67186491

Dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas iela 13 2. stāvs, 8c kabinets, Ropaži, Ropažu novads LV–2135
tālrunis 67918522, fakss 67186491

Gunta Grinberga, vadītāja
67918522, 28327129, dzimtsaraksts@ropazi.lv
gunta.grinberga@ropazi.lv

Darba laiks
Pirmdien 9:00–13:00 14:00–15:00
Trešdien 14:00–17:00
Ceturtdien 9:00–13:00 14:00–15:00

VARAM informācija par to, kā elektroniski nokārtot ar bērna piedzimšanu saistītās formalitātes.

Bāriņtiesa
Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
67918218, 29133315, barintiesa@ropazi.lv 

Ingrīda Zunde, priekšsēdētāja
Inessa Daukšte, locekle
Dace Malnača, locekle
Anita Akmane, locekle
Evija Konošonoka, locekle
67918218

Darba laiks
Pirmdien 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Ceturtdien 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Bāriņtiesas sēdes — trešdienās 16:00.


Kultūras un izglītības centrs
Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
67918582, kultura@ropazi.lv

Sanita Megere–Klevinska, vadītāja
67918571, 29224470, sanita.megere@ropazi.lv

Mārīte Ruze, vadītājas vietniece saimnieciskajos jautājumos
67918591 marite.ruze@ropazi.lv 

Līga Mekša, kultūras pasākumu organizatore

67918582, 27134698, liga.meksa@ropazi.lv


Zaķumuižas kultūras nama ēkas un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

Ropažu sporta centrs

Evita Eglāja, vadītāja
67918462, 29576220, evita.eglaja@ropazi.lv

Raimonds Umbraško, ēkas un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
67918406, 22848494

Gaļina Bumbiere, administratore
67918406

Biruta Rubīna, administratore
67918406

Sandra Stūrestepe, administratore
67918406

Zaķumuižas sporta zāle

Rita Krišjāne, administratore
67958498

Ilze Krišāne, administratore
67958498

Una Sīpolniece, administratore
67958498 
 

9. februāris
14:00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
16:00 Domes ārkārtas sēde
16:30 Attīstības komitejas sēde
10. februāris
12:00 Dzīvokļu komisijas sēde
14:00 Sociālo jautājumu komitejas sēde
13. februāris
10:00 Ropažu novada čempionāts novusā 2. posms
14. februāris
11:30 Olybet Basketbola līga
16. februāris
16:00 Finanšu komitejas sēde
17. februāris
19:00 Dāvja Sīmaņa mākslas filma "Pelnu sanatorija"
18. februāris
17:00 Lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Lielkangari”, Kangari, Ropažu novada teritorijas daļā publiskās apspriešanas sanāksme
19. februāris
11:00 "ES likumi labākai patērētāju dzīvei". Tikšanās ar Eiropas Parlamenta (EP) komitejas Latvijas deputāti Inesi Vaideri
15:00 Dziesmu pēcpusdiena ar Austru Pumpuri
19:00 Dāvja Sīmaņa mākslas filma "Pelnu sanatorija"
21. februāris
11:30 Olybet Basketbola līga
18:00 "Mūzikas Pērles Ropažos" muzikāls uzvedums "Ziemeļu sāga" ar Eviju Martinsoni
 
Copyright © 2008 Ropaži. All rigts reserved.
Created by MB Studija »