Jaunumi novadā
Pašvaldība
Paziņojumi
Kontaktinformācija
Dome, komitejas un komisijas
Pakalpojumi
Dokumenti
Publiskie iepirkumi
Cenu aptaujas
Veidlapas un iesniegumi
Budžets un amatpersonu atalgojums
Būvvalde
E–deputāts
ES projekti
Vakances
Iedzīvotājiem
Uzņēmējdarbība
Viesiem

 
<< septembris 2014  
pi o t c p s sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   
Ropažu novada pašvaldība
Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135

Reģistrācijas numurs 90000029039
Banka: a/s «Swedbank», kods HABALV22, konts LV54HABA0551013383687
Kontakttālrunis: +371 67918666 (darba laikā)
Domes dežurants: +371 67918219
Fakss: +371 67918385
E–pasts:
dome@ropazi.lv

Darba laiks
Pirmdien     9:00–13:00 13:30–19:00
Otrdien        8:30–13:00 13:30–17:00
Trešdien      8:30–13:00 13:30–17:00
Ceturtdien  8:30–13:00 13:30–18:00
Piektdien     8:30–14:00 (bez pusdienu pārtraukuma)

 
Apmeklētāju pieņemšanas dienas:

Pirmdiena
     9:00 - 13:00  14:00 - 18:30
Ceturtdiena  9:00 - 13:00  14:00 - 17:30

Domes priekšsēdētājs

Zigurds Blaus
67918450, zigurds.blaus@ropazi.lv

Domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos jautājumos
Indulis Līdacis
67918346, indulis.lidacis@ropazi.lv

Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos
Antons Cibuļskis
67186035, antons.cibulskis@ropazi.lv

Izpilddirektors

Jānis Baklāns

67918401, janis.baklans@ropazi.lv

Juridiskā daļa

Oskars Ašmanis, vadītājs 
67918525, oskars.asmanis@ropazi.lv

Signe Grūbe, stratēģiskās vadības procesa vadītājs
67918525, signe.grube@ropazi.lv

Apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

Irēna Krote
26436685, 67186461, irena.krote@ropazi.lv

Sabiedrisko attiecību daļa

Inga Koleča, vadītāja
67918580, 29220892 inga.koleca@ropazi.lv

Agnese Ozola, speciāliste
67918580, agnese.ozola@ropazi.lv

Personālvadības un lietvedības daļa

Līva Jodzēviča
, vadītāja
67186664, liva.jodzevica@ropazi.lv

Inese Vēbere, referente
67918217, inese.vebere@ropazi.lv

Dace Malnača, iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
67918666, ropazi@ropazi.lv

Margarita Grīga, personāla lietu pārzine, arhīviste
67918330, margarita.griga@ropazi.lv

Informāciju tehnoloģijas

Jānis Rencis, datorsistēmu administrators
67918666, janis.rencis@ropazi.lv

Finanšu un grāmatvedības daļa

Agita Rubene
, vadītāja
67918532, agita.rubene@ropazi.lv

Rudīte Lejniece, grāmatvede
67918266, rudite.lejniece@ropazi.lv
 
Anna Ancena, grāmatvede
67918563, anna.ancena@ropazi.lv

Dace Ejuba, grāmatvede
67918561, dace.ejuba@ropazi.lv

Aina Bernharde, nodokļu administratore
67918573, aina.bernharde@ropazi.lv

Aina Lomanovska, kasiere
67918390, aina.lomanovska@ropazi.lv


Attīstības daļa

Eva Haberkorne - Vimba, vadītāja
67918553, 29210007, eva.haberkorne@ropazi.lv

Silvija Studāne, projektu vadītāja
67918553, silvija.studane@ropazi.lv


Saimniecības daļa

Pēteris Volkovičs
, vadītājs–šoferis
67918390


Būvvalde

Valda Lasmane, vadītāja
67918203, valda.lasmane@ropazi.lv

Ainārs Linde, vadītājas vietnieks, teritorijas plānotājs
67918205, ainars.linde@ropazi.lv

Jānis Blaus, vides pārvaldības speciālists
67918567, janis.blaus@ropazi.lv

Ieva Dišlere, nekustamo īpašumu speciāliste
67918350, ieva.dislere@ropazi.lv

Santa Vīgante, referente
67918221, santa.vigante@ropazi.lv

Aigars Hralovskis, būvinspektors
67918205, aigars.hralovskis@ropazi.lv 


Sociālais dienests
Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads LV–2135
Fakss: +371 67918437


Sarmīte Cibuļska, vadītāja
67918515, sarmite.cibulska@ropazi.lv, Socialais_dienests@ropazi.lv

Laila Spilva, sociālā darbiniece
67186962, laila.spilva@ropazi.lv

Agnese Alksne, sociālā darbiniece
67186961, agnese.alksne@ropazi.lv

Agnese Jurika, sociālā darbiniece
67918447, agnese.jurika@ropazi.lv

Līga Strode - Miķelsone, sociālais pedagogs
26392929, liga.strode@ropazi.lv

Jeļena Korsaka, izglītības psihologs
27788083, jelena.korsaka@ropazi.lv

Linda Knīsa, izglītības psihologs
25129806, linda.knisa@ropazi.lv

Administrators - 67186491

Dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas iela 13 2. stāvs, 8c kabinets, Ropaži, Ropažu novads LV–2135
tālrunis 67918522, fakss 67186491

Gunta Grinberga, vadītāja
67918522, 28327129, dzimtsaraksts@ropazi.lv
gunta.grinberga@ropazi.lv

Darba laiks
Pirmdien 9:00–13:00 14:00–15:00
Trešdien 14:00–17:00
Ceturtdien 9:00–13:00 14:00–15:00

VARAM informācija par to, kā elektroniski nokārtot ar bērna piedzimšanu saistītās formalitātes.

Bāriņtiesa
Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
67918218, 29133315, pagasttiesa@ropazi.lv

Ingrīda Zunde, priekšsēdētāja
Sarmīte Cibuļska, locekle
Inessa Daukšte, locekle
Ina Baiža, locekle
Gunta Grinberga, sekretāre
67918218

Darba laiks
Pirmdien 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Ceturtdien 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Bāriņtiesas sēdes — trešdienās 16:00.


Kultūras un izglītības centrs
Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
67918582, kultura@ropazi.lv

Sanita Megere–Klevinska, vadītāja
67918571, 29224470, sanita.megere@ropazi.lv

Līga Mekša, pasākumu organizatore
67918582, 27134698, liga.meksa@ropazi.lv

Ieva Rampāne, kultūras pasākumu organizatore
67918582, ieva.rampane@ropazi.lv

Mārīte Ruze
, ēkas un apsaimniekojamās teritorijas pārzine, administratore
67918591 marite.ruze@ropazi.lv 

Ziedonis Jaunais, Zaķumuižas kultūras nama ēkas un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

Ropažu sporta centrs

Evita Eglāja, vadītāja
67918406, 29576220, evita.eglaja@ropazi.lv

Raimonds Umbraško, ēkas un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
67918406

Gaļina Bumbiere, administratore
67918406

Ilga Mulere
, administratore
67918406

Sandra Stūrestepe, administratore
67918406

Zaķumuižas sporta zāle

Rita Krišjāne, administratore
67958498

Ilze Krišāne, administratore
67958498

Una Sīpolniece, administratore
67958498 
 

20. septembris
17:30 Ropažu novada galda tenisa čempionāta 6.posms
18:00 Jaunās sieviešu basketbola līgas pārbaudes spēle
21. septembris
10:00 Dievkalpojums
24. septembris
14:00 Domes sēde
25. septembris
18:00 Ropažu Mūzikas un mākslas skolas "Rodenpois" vecāku sapulce
19:00 25. septembrī – Literārais vakars Silakrogā
26. septembris
Latvijas Olimpiskā diena
27. septembris
10:00 Ropažu novada čempionāta novusā 6.posms
28. septembris
Bajāri trophy 2014
10:00 Dievkalpojums
10:00 Ropažu novada čempionāts zolītes spēlē, 9.posms
 
Copyright © 2008 Ropaži. All rigts reserved.
Created by MB Studija »