1

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES INŽENIERTĪKLI"

Pamatdarbības nozare: Ūdenssaimniecības pakalpojumi Upesciemā, Langstiņos, Amatniekos, Berģos, Muceniekos un Garkalnē

Juridiskā adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024

Kontaktinformācija:  Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024, tālr: 67998600 , e-pasts: git@garkalne.lv

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES INŽENIERTĪKLI" 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Pamatdarbības nozare Ūdenssaimniecības pakalpojumi Upesciemā, Langstiņos, Amatniekos, Berģos, Muceniekos un Garkalnē  
Juridiskā adrese, kontaktinformācija Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024,   
tālr. 67998600 
git@garkalne.lv
 
Līdzdalības atbilstība likuma1 prasībām un stratēģiskais mērķis Līdzdalība atbilst likuma prasībām, uzņēmuma stratēģija balstīta ar mērķi realizēt projektus ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, kā arī ilgtspējīgas ūdenssaimniecības, kanalizācijas un apgaismojuma apsaimniekošanas sistēmas izveidi un uzturēšanu Garkalnes pagasta iedzīvotājiem.  
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ropažu novada pašvaldības domes izpilddirektors Maksims Griščenko    
Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāts (1.1.a)  
Izmaksātās dividendes, EUR (1.1.b) NAV  
Nodokļu maksājumu kopsumma, EUR (1.1.b)  EUR  EUR  EUR EUR  EUR  
Saņemtais budžeta finansējums, EUR (1.1.c) NAV  
Kapitālsabiedrības apstiprināts, revidēts gada pārskats (1.2.b) 2017
Pamatkapitāla lielums un Ropažu novada pašvaldības līdzdalības apmērs 824 486.00  EUR,
100% Ropažu novada pašvaldības dome
 
Līdzdalības citās sabiedrībās (1.3.a) NAV  
Organizatoriskā struktūra (1.3.b)  
Saņemtie vai veiktie ziedojumi, EUR (1.3.c) NAV  
Informācija par iepirkumiem (1.3.d) Informācija pieejama Informācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā  
Informācija par aktuālajiem tarifiem

 

 
Pretkorupcijas plāns (1.3.e) Pretkorupcijas plāns  
Statūti (1.3.f)  
Valdes nolikums, Nolikums*  
kas regulē tās darbību (1.3.g)
Informācija par valdes locekli (1.3.h) Valdes locekles Inetas Dedelas pilnvaru termiņš noteikts līdz 2024. gada 12.jūlijam.  
Valdes locekles atalgojums - EUR 1500,00.  
Informācija par dalībnieku sapulcēm (1.3.i) Par 2021. gada pārskata apstiprināšanu (27.04.2022.)  
Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes atalgojumu (1.3.j)  
Ziedošanas stratēģija un kārtība (1.3.k) Sabiedrība neveic ziedojumus  
Ziņas, ka pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā NAV  
Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi NAV